Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kon­sert­se­ri­en RÅ!

  • Gjennomføres: to semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Emnet retter seg mot studenter på bachelor og master innenfor studieretningene improvisert musikk /jazz.

Kort om emnet

Studentene har ansvar for programmering, markedsføring og gjennomføring av konsertserien RÅ! med støtte fra Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon og lærer(e).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten viser evne til samarbeid og selvstendig arbeid i forbindelse med programmering, planlegging, markedsføring og gjennomføring av konsertserien RÅ!

Innhold

Studentene skal, i samarbeid med Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon og fagmiljøet, ha ansvaret for en konsertserie (programmering, planlegging, markedsføring og praktisk gjennomføring). Studentene får en innføring i analyse av konserter, iscenesettelser og happenings. Studentene fører logg om erfaringene de opparbeider seg underveis i emnet.

Organisering

Undervisningen organiseres i konsentrerte bolker og foregår i hovedsak som gruppearbeid. Lærer legger rammebetingelser for praktiske oppgaver. Organisering og undervisningsform blir konkretisert ved starten av studieåret. Det forventes aktiv deltagelse av studentene.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltagelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Essay

Studenten skriver et essay med et omfang på ca. 1000 ord. Essayet skal ta utgangspunkt i loggen og erfaringer knyttet til gjennomføring av konsertserien. Essayet leveres på læringsplattformen Canvas og vurderes av faglærer. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 22. mar. 2021 — Oppdatert: 7. apr. 2021