Musikk og helse
Institusjonsbesøk er en del av studieopplegget og formidlingsarbeidet. Her fra Majorstuen seniorsenter

Musikk og helse

Normert studietid

Heltidsstudium over 1 år / deltidsstudium over 2 år
60 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars.  

Hvorfor studere musikk og helse?

Studiet gir grunnleggede kompetanse for arbeid med musikk i mellommenneskelig sammenheng. Kombinasjonen av musikk- og helsekompetanse kan brukes i

 • barnehage og skole
 • sykehus og andre helseinstitusjoner
 • frivillig barne- og ungdomsarbeid
 • miljøtiltak
 • interesseorganisasjoner

Bestått studium kan kvalifisere for opptak til masterstudiet i musikkterapi dersom søker oppfyller kravene for fagsammensetning. Studiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad.

Kort om studiet

Studiet i musikk og helse er en selvstendig og avsluttende videreutdanningsenhet som kan være en del av eller komme i tillegg til en bachelorgrad. Musikk og helse utgjør også første trinn i en musikkterapeutisk utdanning.

Emner som inngår i studiet er helsefag, pedagogikk, psykologi og musikkterapi. I løpet av studiet gjennomfører studentene praksis blant aktuelle brukergrupper, som f.eks. seniorsenter, kulturskoler og voksenopplæring.

Studieplan for Musikk og helse (startkull 2017))

Undervisningstider 2017/2018

Deltidsstudiet er organisert over 2 år med 5 ukessamlinger hvert år. 

For studieåret 2017/2018 vil ukesamlingene falle på følgende uker:

 • Første studieår: 40, 45, 49, 7 og 17
 • Andre studieår: 40, 45, 49, 7 og 15

Opptakskrav

 • Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng).
 • Bestått opptaksprøve i mai. Detaljer om opptaksprøve nederst på denne siden.
 • Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.

Frist 15. april

Opptaksprøver

Opptaksprøvene avholdes i mandag-onsdag og fredag i uke 19 på Norges musikkhøgskole. Dersom det er mange søkere kan lørdag i uke 19 bli aktuell.

Det vil bli lagt vekt på at søkeren i en individuell prøve skal:

 • Vise musikalsk ferdighet på hoved- og biinstrument, eventuelt flere biinstrument. Du må spille et stykke på hvert instrument (2-5 minutter), og du bestemmer selv sjanger. Du får ikke tilbud om akkompagnatør fra Musikkhøgskolen, men kan velge å ta med egen akkompagnatør.
 • Synge en norsk folketone (uten akkompagnement, utenat).
 • Vise evne til improvisasjon og samspill.
 • Vise generell kunnskap om musikkteori. Dette vises praktisk i en dialog mellom søker og opptaksjury, og ikke via en skriftlig prøve.
 • Vise motivasjon for studiet via samtale med juryen.

I tillegg vil du bli prøvet i prima vista og besifringsspill.

Alle søkere vil bli innkalt til opptaksprøve kort tid etter søknadsfristen. Saksbehandling av søknadene vil skje løpende deretter. Et evt. tilbud om studieplass er betinget av at søkeren oppfyller de formelle opptakskravene for studiet.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Kontaktperson

tone.s.kvamme.jpg

Tone Kristine S Kvamme

Førsteamanuensis

Musikkterapi