Musikk og helse
Institusjonsbesøk er en del av studieopplegget og formidlingsarbeidet. Her fra Majorstuen seniorsenter

Musikk og helse

Normert studietid

Heltidsstudium over 1 år / deltidsstudium over 2 år
60 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars.  

Hvorfor studere musikk og helse?

Studiet gir grunnleggede kompetanse for arbeid med musikk i mellommenneskelig sammenheng. Kombinasjonen av musikk- og helsekompetanse kan brukes i

 • barnehage og skole
 • sykehus og andre helseinstitusjoner
 • frivillig barne- og ungdomsarbeid
 • miljøtiltak
 • interesseorganisasjoner

Bestått studium kan kvalifisere for opptak til masterstudiet i musikkterapi dersom søker oppfyller kravene for fagsammensetning. Studiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad.

Kort om studiet

Studiet i musikk og helse er en selvstendig og avsluttende videreutdanningsenhet som kan være en del av eller komme i tillegg til en bachelorgrad. Musikk og helse utgjør også første trinn i en musikkterapeutisk utdanning.

Emner som inngår i studiet er helsefag, pedagogikk, psykologi og musikkterapi. I løpet av studiet gjennomfører studentene praksis blant aktuelle brukergrupper, som f.eks. seniorsenter, kulturskoler og voksenopplæring.

Studieplan for Musikk og helse (startkull 2018)

Undervisningstider 2018/2019

Deltidsstudiet er organisert over 2 år med 5 ukessamlinger hvert år. 

For studieåret 2018/2019 vil ukesamlingene falle på følgende uker:

 • Første studieår: 40, 45, 49, 7 og 14
 • Andre studieår: 40, 45, 49, 7 og 15

Opptakskrav

 • Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng).
 • Bestått opptaksprøve i mai. Detaljer om opptaksprøve nederst på denne siden.
 • Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist 15. april

Opptaksprøver

Opptaksprøvene avholdes i tidsrommet mandag 13. mai - torsdag 16. mai 2019 på Norges musikkhøgskole.

Det vil bli lagt vekt på at søkeren i en individuell prøve skal:

 • Vise høyt musikalsk nivå på hovedinstrument og et biinstrument. Du må spille et stykke på hvert instrument (2-5 minutter), og du bestemmer selv sjanger. Du får ikke tilbud om akkompagnatør fra Musikkhøgskolen, men kan velge å ta med egen akkompagnatør.
 • Synge en norsk folketone (uten akkompagnement, utenat).
 • Vise evne til improvisasjon, samspill og bladspill. Søkere må kunne lese noter.  
 • Vise kunnskap om musikkteori. Det er forventet at søkere har kunskap om kvintsirkelen og enkel besifring. Dette vises praktisk i en dialog mellom søker og opptaksjury, og ikke via en skriftlig prøve.
 • Vise motivasjon for studiet via samtale med juryen.

I tillegg vil du bli prøvet i prima vista og besifringsspill.

Alle søkere vil bli innkalt til opptaksprøve kort tid etter søknadsfristen. Saksbehandling av søknadene vil skje løpende deretter. Et evt. tilbud om studieplass er betinget av at søkeren oppfyller de formelle opptakskravene for studiet.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Kontaktperson

imported-image

Monika Overå

Stipendiat

Musikkterapi