Musikk og helse
Institusjonsbesøk er en del av studieopplegget og formidlingsarbeidet. Her fra Majorstuen seniorsenter

Musikk og helse

Normert studietid

Heltidsstudium over 1 år / deltidsstudium over 2 år
60 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april 

Hvorfor studere musikk og helse?

Studiet gir grunnleggede kompetanse for arbeid med musikk i mellommenneskelig sammenheng. Kombinasjonen av musikk- og helsekompetanse kan brukes i

 • barnehage og skole
 • sykehus og andre helseinstitusjoner
 • frivillig barne- og ungdomsarbeid
 • miljøtiltak
 • interesseorganisasjoner

Bestått studium kan kvalifisere for opptak til masterstudiet i musikkterapi dersom søker oppfyller kravene for fagsammensetning. Studiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad.

Kort om studiet

Studiet i musikk og helse er en selvstendig og avsluttende videreutdanningsenhet som kan være en del av eller komme i tillegg til en bachelorgrad. Musikk og helse utgjør også første trinn i en musikkterapeutisk utdanning.

Emner som inngår i studiet er helsefag, pedagogikk, psykologi og musikkterapi. I løpet av studiet gjennomfører studentene praksis blant aktuelle brukergrupper, som f.eks. seniorsenter, kulturskoler og voksenopplæring.

Studieplan for Musikk og helse (startkull 2017))

Undervisningstider 2017/2018

Deltidsstudiet er organisert over 2 år med 5 ukessamlinger hvert år. 

For studieåret 2017/2018 vil ukesamlingene falle på følgende uker:

 • Første studieår: 40, 45, 49, 7 og 17
 • Andre studieår: 40, 45, 49, 7 og 15

Opptakskrav

 • Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng).
 • Bestått opptaksprøve i mai. Detaljer om opptaksprøve nederst på denne siden.
 • Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.

Frist 15. april

Opptaksprøver

Opptaksprøvene avholdes i uke 21 på Norges musikkhøgskole.

Det vil bli lagt vekt på at søkeren i en individuell prøve skal:

 • Vise musikalsk ferdighet på hoved- og biinstrument, eventuelt flere biinstrument. Du må spille et stykke på hvert instrument (2-5 minutter), og du bestemmer selv sjanger. Du får ikke tilbud om akkompagnatør fra Musikkhøgskolen, men kan velge å ta med egen akkompagnatør.
 • Synge en norsk folketone (uten akkompagnement, utenat).
 • Vise evne til improvisasjon og samspill.
 • Vise generell kunnskap om musikkteori. Dette vises praktisk i en dialog mellom søker og opptaksjury, og ikke via en skriftlig prøve.
 • Vise motivasjon for studiet via samtale med juryen.

I tillegg vil du bli prøvet i prima vista og besifringsspill.

Spørsmål?

Kontakt opptak@nmh.no / telefon +47 23 36 70 00

Kontaktperson

imported-image

Silje Hjelset Nygaard

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen