Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fast abonnement på den digitale notebasen Nkoda

Omslaget til 16 bøker i notehefter i ulike formater og av ulike komponister.
Sjekk ut Nkoda

Du kan få abonnement til Nkoda gjennom Musikkhøgskolen.

Den digitale notebasen Nkoda

Biblioteket har nå opprettet et fast abonnement på den digitale notebasen nkoda. Du kan notere i materialet og lage egne utvalg. Basen inneholder verk for mange besetninger og noter fra kjente forlag.

Fra januar 2022 - Apple produkter

Nkoda har nå to apper, en for søking og en for lesing og notater. For å lese notene må man bruke appen "nkoda music reader" på Apple produkter. Denne kan lastes ned gratis herfra. For å søke etter materiale bruker man "nkoda: the sheet music library" som kan lastes ned hefra.

NB: NMH-maskiner har ikke per nå muligheten til å laste ned Nkoda-appen, så du kan bruke tjenesten via personlige datamaskiner og nettbrett (PC og Mac).

Hvordan får du tilgang?

  1. Send mail fra din NMH-adresse til institutions@nkoda.com hvor du ber om tilgang. F.eks.: "I am a student/teacher at the Norwegian Academy of Music and would like to get access to Nkoda through the institutional subscription".
  2. Du vil motta en aktiviseringslenke og veiledning for hvordan du går frem.

Nkoda offline

For å bruke materiale offline, trykk på "Extend" øverst i den grønne fanen. Ved å gjøre dette får du tilgang til din bruker i 12 timer hvor du kan bruke nkoda uten tilgang til internett.

Hjelp

Ta kontakt med support@nkoda.com hvis du har problemer med innhold eller tilgang til basen.

Artikler relevante