Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Nytt studentutvalg og nye representanter til styret

Det nye Studentutvalget. Øverst f.v.: Victor Middleton, Andreea-Maria Faits Dumitrel, Essi Koski, Tuva Marie Jansen Sverkeli, Lucie Lou Camps, Thea von der Wense.

Gratulerer til det nyvalgte SUT 24/25 og styrerepresentantene!

Studentvalget på NMH har gått over alle forventninger, med valgoppslutning på 25% – en stor økning fra fjorårets valg. Gratulerer til alle studenter som har stemt!

Avtroppende studentleder har full tiltro til at påtroppende SUT og styrerepresentanter vil gjøre en formidabel jobb det kommende året.

Studentutvalget blir som følger:

Leder: Lucie Lou Camps

Nestleder: Victor Middleton

Arrangementansvarlig: Essi Koski

Kommunikasjonsansvarlig: Thea von der Wense

Læringsmiljøansvarlig: Andreea-Maria Faits Dumitrel

Mangfold og likestillingsansvarlig: Tuva Marie Jansen Sverkeli

Styrerepresentantene blir som følger: Idun Gabrielle Fougner-Økland og Ola Ur Sæbø

Varaer: Elise Sløgedal og Marius Fredheim

Ny strategi og skiftende tider gjør dette arbeidet veldig spennende. Studentene ved NMH kan være trygge på at deres interesser blir godt ivaretatt ved de nyvalgte styrerepresentantene og varaene.

Studentleder Mitra Fagerli Rahman ønsker de påtroppende tillitsvalgte lykke til det neste året. Og gleder seg til å observere arbeidet på litt større avstand! Rahman ønsker å takke for et godt valg og en bra periode – sittende SUT skal være stolte!

Styrerepresentanter og varaer 24/25: Idun Gabrielle Fougner-Økland og Ola Ur Sæbø (øverst), Elise Sløgedal og Marius Fredheim (nederst)

Artikler relevante