Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kroppsliggjøring og gehørfokus i blåseopplæringen

For å utvikle og prøve ut en undervisningsmetodikk tilpasset «hovedinstrumenttimen» og som tradisjonelt sett ikke har vært hovedfokus innen klassisk musikkutdanning.

Prosjektet ønsker å se på hvordan den klassiske hovedinstrumentundervisninga kan både tilnærme seg og dra nytte av erfaringer fra imitasjons- og gehørsbasert undervisning, som er selve kjernearbeidet ved jazzlinja ved NTNU - Institutt for musikk. Sentralt i denne metodikken står utvikling av gehøret, kroppsliggjøring som tilnærmingsmetode; gjennom «planking», imitasjon, sang, arbeid med transkripsjon, komposisjon og jobbing med guidetonelinjer.
Målet er å nå læringsutbyttebeskrivelsene i dagens studieplan, men med en nyskapende metodikk, inspirert fra jazzopplæringen og spellemannstradisjonen, der studentene i større grad utvikler sitt eget musikalske språk ved å bruke gehør fremfor notelesing.

Prosjektet er tenkt å vare gjennom et helt undervisningsår, og vil inkludere flere interne lærerkrefter i tillegg studentene.
Stig Førde Aarskog er prosjektleder og jobber til daglig som klarinettist i Luftforsvarets musikkorps i tillegg til å undervise ved NTNU.

Publisert: 20. aug. 2020 — Oppdatert: 22. feb. 2023