Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Liv Kristin Holmberg: Kunstliturgien

Prosjektmedlemmene sitter i ring på en scene og vi ser det hele ovenfra. I midten av ringen ligger en person på en feltseng med ledninger ut av seg.

Kunstligurgien er et kunstnerisk utviklingsprosjekt om kirkemusikerens performative potensial.

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid

Sammendrag

Rituelt musikkteater

Liv Kristin Holmbergs bakgrunn som kirkemusiker og performancekunstner er kjernen i en mangeårig scenekunstnerisk- og performativ praksis, der Holmberg utforsker kantorens rolle som ritualmester.

Kunstliturgien kan omtales som rituelt musikkteater basert på utopisk filosofi, der Holmberg utvikler egne liturgiske elementer for eksistensielle hendelser og overganger i livet: Et slags metafysisk virkelighetsteater.

I prosjektet belyser Holmberg fire tematikker relatert til problemstillingen:

Kunstens grenser

Prosjektet er både performativt og diskursivt: Kunstliturgien er en undersøkelse av kirkerommets potensial som kunstarena og en utprøving av kunstens grenser og stedsforandrende kraft i kirkerommet som offentlig rom.

Kirkemusikerens performative potensial

Prosjektet er samtidig en undersøklese av kirkemusikerens performative potensial. Prosjektet innbefatter en ambisjon om å utvikle og utvide organistens rolle og utvikle en performativ estetikk for musikere, basert på egne erfaringer og kunstnerisk utvikling av rituelt musikkteater og liturgisk orgelspill.

Utvikling av liturgisk musikk

Som del av det kunstneriske utviklingsarbeidet inngår samarbeid med et utvalg komponister - der Holmberg og komponistene i fellesskap vil utvikle musikalske materialer og konsepter, spesialskrevet for prosjektet og Holmberg som utøver.

Kunst og religion

Kirken var, en gang i tiden, selve stedet for kunst. Er det fortsatt slik? Eller befinner kirken seg i et estetisk vakuum? I lys av Reformasjonsjubileet, innehar prosjektet, på et overordnet plan, en refleksjon over spennet mellom samtidskunsten og kirkekunsten siden reformasjonen, i norsk kontekst.

Parallelt er Kunstliturgien en undersøkelse og refleksjon over forholdet mellom tro og kunst, estetikk og religion. Prosjektet har også en spirituell og eksistensiell ambisjon: Kunstliturgien er en undersøkelse av kunstens transformerende dimensjon.

Artikler relevante

Publisert: 11. nov. 2019 — Oppdatert: 9. mar. 2023