Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Norsk musikkarv

Prosjektet skal dokumentere og forske på norsk utøverhistorie over et langt tidsspenn.

Prosjektet er del av trinn 2 i det tverrinstitusjonelle samarbeidet ”Musikkarvprosjektet”. Musikkhøgskolens bidrag vil først og fremst være rettet mot å framføre, redigere, spille inn, digitalisere, samt forske på norsk musikkarv.

Prosjektet vil initiere en tematisk konsertserie med abonnementsordning (”Lyden av norsk historie”), hvor hver av konsertene vil være viet en avgrenset periode eller komponist. Til hver konsert vil det bli utviklet et rikholdig dokumentasjonsmateriale i form av tekst eller konsertforedrag. Konsertforedragene kan være musikkhistorisk, men også rent historisk eller idéhistorisk vinklet. Samarbeid med andre fagmiljøer er derfor ønskelig.

Hver konsert vil bli tatt opp. Et redigert konsertopptak vil bli lagt ut på innsatsområdets nettsted og tilbudt NRK.

En del av musikkhøgskolens musikkarvprosjekt er dokumentasjon av og forskning på norsk utøverhistorie. Et viktig område her er digitalisering og tilgjengeliggjøring av historiske opptak med norske musikere. Her vil det bli utviklet en nettbasert katalog over lydopptak som vil være offentlig tilgjengelige. I tillegg er det mulig å se ulike forskningsprosjekter (også masteroppgaver) relatert til studier av norsk oppføringshistorie.

Spesielt interessante og kvalitativt gode opptak kan bli søkt gitt en mer kommersiell publikasjon.

Bruker- og målgrupper

  1. Det profesjonelle musikermiljøet

  2. Musikkforskere

  3. Musikkstudenter

  4. Det allmenne musikkinteresserte publikum

Eksterne samarbeidspartnere

  • Nasjonalbiblioteket
  • Institutt for musikkvitenskap
  • MIC

Organisering

Prosjektet vil bli organisert i ulike delgrupper hvor én vil være ansvarlig for konsert- og opptaksaktiviteten. Én vil primært være viet edisjonsarbeid og musikkhistorisk forskning. Én vil orientere seg om norsk lydhistorie.

En stipendiatstilling vil bli viet forskning på edisjon, musikkhistorie eller musikerhistorie innen Musikkarvprosjektet. Denne stillingen vil inngå i en nasjonal stipendiatgruppe opprettet i samarbeid med andre nasjonale forskningsinstitusjoner innen musikk.

Artikler relevante