Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

På Innsiden

"å se sin egen stemme fra innsiden er en voldsom opplevelse. Bildet på skjermen av strupe og stemmebånd er slimete og hårete, og gir en direkte og ikke-forfengelig tilgang til hvordan stemmen fungerer. Det gjør at alle vidunderlige metaforer, som ellers blir brukt for å beherske instrumentet, virker veldig langt borte". (Hilde H. Sveen)

Hilde Haraldsen Sveen er førsteamanuensis ved Griegakademiet. Målet med prosjektet «På innsiden» er å få innsikt i det skjulte instrumentet som menneskestemmen er. Gjennom videoopptak av strupehodet til seg selv og sine studenter, ønsker Hilde å øke forståelsen for de fysiske prosessene som skjer når man synger. Filmingen utføres på Haukeland Sykehus og er et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og Griegakademiet, støttet av CEMPE.

"Vi bruker god tid til hver student og alle jobber seg gjennom det samme oppsett av tekniske øvelser sammen med meg mens de blir filmet." (Hilde)

Filmen er produsert av Isabel Odriozola.

I etterkant reflekterer både Hilde og studentene skriftlig rundt opplevelsen. En student skriver:

"Det å se strupen, stemmebånd og baklukket gir meg et klart bilde av det som skjer. Det hjelper meg til å forstå instrumentet. Så var det interessant å se en trent stemme, en litt mindre trent stemme og en ganske ung stemme. Det er forskjell på musklene! Så forsto jeg hva flow er, luften som passerer stemmebåndene og at dette er viktig for klangen. Jeg så liksom klangen…" (student)

Studentene har gjennom prosjektet fått en større forståelse for stemmen som instrument. Metaforbruken er byttet ut med navn på muskler og det lærer og studenter faktisk så og opplevde sammen på Lab-dagen på Haukeland sykehus. Ideen er at videomaterialet og erfaringene fra dette prosjektet kan deles med sanglærere i høyere musikkutdanning, og være et verktøy for å oppnå en felles forståelse mellom sanglærer og student.

Publisert: 27. mar. 2019 — Oppdatert: 7. mar. 2024