Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ruth Solveig Steinsland: De glemte konsertene

Gamle, slitte noteark i noen bunker.

Tre obokonserter av Föster fra svenske 1700-tallskilder.

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Fra Sveriges stormaktstid på 1600- og 1700-tallet er det bevart en stor mengde musikk for obo som opprinnelig kommer fra Tyskland. Dette obomaterialet er stort sett uutforsket.

Av rundt 90 obokonserter fra svenske 1700-tallskilder, blir tre obokonserter undersøkt gjennom dette doktorgradsarbeidet. Det er D-mollkonserten, E-mollkonserten og Ess-durkonserten av Förster. Disse er tre av 11 obokonserter i de svenske samlingene som er tilskrevet Christoph Förster (1693-1745), en komponist og musiker som omtales med stor respekt i Walthers Musicalisches Lexicon fra 1732.

De tre Försterkonsertene fra de svenske samlingene blir fulgt gjennom en studieprosess. Konsertenes førstesatser blir analysert ved hjelp av figurer fra 1700-tallets figurlære. Obokonsertene blir også undersøkt gjennom et utøvende arbeid med innstudering, offentlige konserter og innspillinger. Denne musikalske prosessen er blitt dokumentert underveis og danner grunnlaget for studien, sammen med analysene.

Gjennom denne undersøkelsen løftes det fram noen utvalgte obokonserter fra et glemt repertoar. Utgangspunktet er en overbevisning om at musikksamlingene i Sverige rommer mange enkeltverk som bør studeres nærmere og som kan berike moderne musikkliv. Målet er først og fremst å aktualisere de tre utvalgte obokonsertene, gjennom å undersøke dem, og gjennom å gi dem en tolkning basert på vår tids historiske oppføringspraktiske estetikk.

Ph.d.-avhandling og musikkinnspillinger

Avhandlingens fulle titte: De glemte konsertene.Tre obokonserter av Föster fra svenske 1700-tallskilder.

Avhandlingen er en monografi, skrevet på norsk. Sammen med innspillinger og video er den tilgjengelig i NMHs bibliotek.

Teksten kan lastes ned fra NMHs digitale vitenarkiv Brage: De glemte konsertene: tre obokonserter av Förster fra svenske 1700-talls kilder

Publisert: 11. jan. 2017 — Oppdatert: 23. apr. 2024