Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fra hjerte­dy­pet sti­ger tonens strøm”: den unge Arne Nordheim

Forsiiden til "Fra hjertedypet stiger tonens strøm": den unge Arne Nordheim# av Harald Herresthal.

Denne boken gir et innblikk i Arne Nordheims barndom og ungdom frem til hans gjennombrudd som komponist på midten av 1960-tallet.

Barndom og ungdom

Med alderen så Arne Nordheim mer og mer hvordan tanker og opplevelser helt fra barndommen av fulgte og preget ham som menneske og komponist.Harald Herresthal har i denne boken villet vise noe av dette, se sammenhengen mellom barne- og ungdomserfaringer og noen av de verkene Nordheim skapte. Med utgangspunkt i intervjuer, kritikker, brev og samtaler med noen av dem som kjente Nordheim, har tanken vært å vise hvordan en gutt fra et fattig arbeiderhjem klarte å realisere drømmen om å bli musiker, bli komponist.

Flere av kapitlene tar for seg Nordheims anmeldervirksomhet i Morgenposten. De viser ikke bare hvordan han skaffet seg musikkunnskap, men også hvordan han kjempet kunstnernes sak og for samtidsmusikk i NRK, i skole og konsertsal.

Boken er et stykke kulturhistorie som viser hvilke inntrykk og opplevelser som formet en av etterkrigstidens mest profilerte og omtalte norske komponister.

Forfatteren

Harald Herresthal (1944) er professor emeritus ved Norges musikkhøgskole. Foruten å være pedagog og utøvende musiker, har han publisert en rekke artikler og bøker på norske og utenlandske forlag. Herresthal er æresdoktor ved Universität der Künste og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Akademia Europeae.

  • NMH-publikasjoner 2015:2.

Publikasjoner relevante