Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Jelena Golubovic

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Pågående prosjekt

Utvikling av musikkterapiprotokoller for behandling av pasienter med delirium innlagt på en akuttgeriatrisk sengepost

  • Prosjektperiode: 2020–2023.
  • Prosjekttilhørighet: CREMAH.
  • Ansatt i seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi.

Sammendrag

Prosjektets mål er å utvikle «single-session musikkterapiprotokoller» (SSMTPs) for behandling av deliriumsymptomer hos akuttgeriatriske pasienter. SSMTPs vil bli utviklet gjennom en sekvens av tre studier: systematisk litteraturstudie om eksisterende evidens for effekt av musikkbaserte intervensjoner på delirium-symptomer; eksperimentell studie av ulike MT intervensjoner; eksperimentell studie om optimale doser av MT.

Studiene vil også utforske hvilke delirium-symptomer/typer atferd MT intervensjonene bør rette seg mot, sensitivitet av vurderingsverktøyene for deliriumsymptomer, og praktiske forhold knyttet til rekruttering av pasienter. Data vil bli samlet ved: systematisk litteratursøk, bruk av standardiserte vurderingsverktøy for delirium, og ved videoopptak/ mikroanalyse av MT sesjonene.

Prosjekter Jelena er en del av