Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bibel­kunn­skap og tros­lære

  • Gjennomføres: 1. studeår, over ett semester (høst) /seminar.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i kirkemusikk.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet bibelkunnskap og troslære skal danne grunnlag for arbeidet med de andre kirkelige emnene i studiet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • dokumenterer bibelkunnskap om og hovedpunkter i den kristne tro, slik denne er uttrykt i Den norske kirkes bekjennelsesskrifter

Innhold

Emnet inneholder følgende hovedtemaer:

  • Bibelen og dens tilblivelse.
  • Innføring i Det gamle testamentets og Det nye testamentets skrifter.
  • Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.
  • Hovedpunktene i den lutherske kristendomsforståelse.

Organisering

Ukentlig undervisning eller bolkundervisning i gruppe. Emnet kan eventuelt organiseres som et prosjekt over for eksempel en uke.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se "Organisering" under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal levere inn to skriftlige oppgaver i løpet av emnet hvor hver skal ha et omfang på 800 til 1000 ord. Oppgavetekst og frist for innlevering av oppgavene fastsettes av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021