Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Digi­tal kom­pe­tan­se for musi­ke­re

 • Gjennomføres: Ett semester, høst eller vår.
 • Veiledende undervisningstid: Fredager, ulike tidspunkt for ulike grupper.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet vil gi studenten kunnskap om bruk av digitale verktøy i sitt studium og framtidige virke, samt oppøve et bevisst forhold til teknologiens rolle i dagens og morgendagens musikksamfunn

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan gjøre lyd og videoopptak, redigere og behandle opptakene og distribuere dem via internett
 • kan anvende aktuelle digitale verktøy på en effektiv og hensiktsmessig måte
 • behersker relevante begreper og termer
 • kan kritisk vurdere teknologiens rolle i dagens og morgendagens musikksamfunn

Innhold

Arbeidet med emnet vil inneholde

 • grunnleggende lydlære og begreper som frekvens, desibel, hørsel, overtoner
 • grunnleggende akustikk og begreper som etterklang, refleksjon, absorpsjon, romresonanser
 • lydopptak med mikrofoner, eksternt lydkort og bærbar datamaskin
 • location recording og stereomikrofonteknikk
 • redigering av lyd
 • prosessering av lyd med tonekontroll og romklang
 • formater for digitalisert lyd (fullkvalitet og komprimert)
 • videoopptak (forgrunn/bakgrunn, lys, bildeutsnitt)
 • distribusjon av lyd og bilde via internett
 • drøfting av teknologiens rolle i dagens og morgendagens musikksamfunn

Følgende elementer vil i tillegg inngå for studenter på improvisert musikk/jazz og folkemusikk:

 • Konsertlyd
 • Live Electronics

Organisering

Undervisningen gis som videoforelesninger på nett, workshops, individuelt arbeid med veiledning og veiledet gruppearbeid. Studentene bruker egen laptop i arbeidet med emnet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk frammøte

Det er obligatorisk frammøte ved workshops og veiledet gruppeundervisning. Tidspunkt for disse spesifiseres i semesterplanen.

2. Obligatoriske oppgaver

Studenten skal levere følgende oppgaver gjennom semesteret:

 1. Lydopptak
 2. Lydredigering
 3. Location recording eller lag-på-lag 1: Analyse
 4. Location recording eller lag-på-lag 2: Blogg og ferdig produkt
 5. Tonekontroll
 6. Presentasjonsvideo


For studenter på klassisk studieretning, kirkemusikk og dirigering:

07. Romakustikk.

For studenter på improvisert musikk/jazz og folkemusikk:

07. Live Electronics: Looping og mapping

08. Live Electronics: Signalbehandling

Frist: Besvarelser må leveres innen en frist gitt av faglærer, normalt én uke etter at oppgaven er gitt, for å bli godkjent. Alle arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 1. desember / 1. juni.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes av faglærer på bakgrunn av de innleverte oppgavene.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021