Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Film­mu­sikk­pro­duk­sjon

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene nødvendig musikkteknologisk kompetanse i arbeidet opp mot filmmediet. Emnet inneholder gjennomgang av musikkteknologiske emner som opptaksteknikk, programmering og/eller miks og mastering. Dette som grunnlag for bevisstgjøring av komponistenes rolle, som deltager og premissleverandør i arbeidet med visuelle medier og uttrykk.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har spesialisert musikkteknologisk kompetanse knyttet til praktisk filmmusikkproduksjon
 • er bevisste på teknologiens betydning og anvendelse for moderne filmmusikkproduksjon
 • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og arbeidsmetoder på et avansert nivå og gjennom dette skape et samspill mellom musikk og film

Innhold

Emnet inneholder tema som

 • opptaksteknikk
 • programmering
 • miks/mastering
 • overføring og tilrettelegging av akustisk materiale i filmproduksjon
 • digitale komposisjonsmetoder

Organisering

Undervisningen i emnet gis gjennom veiledning i gruppe, forelesninger, og workshops. Det legges stor vekt på selvstendighet og egenarbeid.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studentens vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en hjemmeeksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer. Faglærer er normalt en av sensorene.

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen skal være en filmmusikketyde. Filmen skal inneholde ulike avsnitt der studenten viser bruk av ulike komposisjonstekniske tilnærminger.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester leveres hjemmeeksamenen i tre eksemplarer til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021