Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gehør – prak­tisk into­na­sjon

 • Gjennomføres: Ett semester, vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: GEHØR10 og GEHØR11 (obligatorisk i 1. avdeling) eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er åpent for treblåsere, messingblåsere og strykere. Emnet inneholder innføring i ulike temaer som gjelder intonasjon og strategier for lytting og problemløsing. Det legges stor vekt på praktisk arbeid med instrumentet.

Faglærer i emnet: Anne Katrine Bergby.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser kunnskap om faktorer som påvirker intonasjonen og intonasjonsopplevelsen
 • kan bruke ulike strategier for å vurdere og justere intonasjon
 • er bevisst sitt eget instruments intonasjon og virkemåte

Innhold

Aktuelle tema i undervisningen:

 • Lyttestrategier.
 • Praktiske øvelser.
 • Renstemt, pytagoreisk og liketemperert intonasjon.
 • Svevninger.
 • Differansetoner.
 • Intonasjonsutfordringer relatert til hovedinstrumentet.
 • Intonasjonsutfordringer relatert til samspill med klaver.
 • Intonasjonsutfordringer relatert til melodisk og harmonisk intonasjon.
 • Arbeid med eget repertoar: lydopptak og partitur.

Organisering

Emnet undervises med 90 minutter i uken i ett semester, eller som seminarer etter avtale med studentene ved oppstart. Noe av tiden brukes til kollokviearbeid, spilling i smågrupper og individuell veiledning. Det vil bli gitt anledning til å ha med akkompagnatør eller egen kammergruppe i enkelte timer.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
 2. Studenten må gjennomføre én muntlig presentasjon knyttet til eget instrument og/eller aktuelt repertoar.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge emnet på nytt eller gjøre et skriftlig arbeid fastsatt av faglærer.

Pensum

Anne Katrine Bergby (2009): Praktisk intonasjon for blåsere. Oslo: Unipub

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 23. mar. 2021