Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Orgel for­dyp­ning

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet kombineres med KMHO20 Orgel II og gir 4. års kirkemusikk-studenter ekstra undervisning i orgel.

Emnet kan ikke kombineres med valgemnet ORGIMP23 Orgelimprovisasjon.

Læringsmål og innhold for emnet er knyttet til KMHO20 – Orgel.

Emneansvarlig: Hovedinstrumentlærer.

Organisering

Studenter som velger dette valgemnet får 15 minutter ekstra hovedinstrumentundervisning per uke som til sammen med ordinær hovedinstrumenttime utgjør 75 minutter i uken i 29 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal levere en utvidet hovedinstrumentrapport som skal inneholde

  • eksamensprogram på omtrent 60 minutter (15 minutter tillegg for valgemnet)
  • oversikt over gjennomgått repertoar på minimum 300 minutter, inkludert repertoaret fra 1. avdeling (100 minutter tillegg for valgemnet)
  • oversikt over fremføringer (minimum én fremføring pr studieår)
  • oversikt over deltakelse på seminar og/eller mesterklasser
  • oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur

Studenten leverer én felles hovedinstrumentrapport for valgemnet og Orgel II.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Eksamen gjennomføres i tilknytning til hovedinstrumenteksamen i KMHO20 – Orgel II. Repertoarlengden utvides med 15 minutter, slik at eksamensprogrammet totalt skal vare ca. 60 minutter.

Ny vurdering

Ved ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021