Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Orge­lim­p­ro­vi­sa­sjon

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (vår, høst, vår).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er lagt til rette for at studenten skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i orgelimprovisasjon. Utvikling av studentenes fantasi og kreativitet vil inngå som en sentral del av arbeidet med emnet.

Emnet etterfølges av Orgelimprovisasjon II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i orgelimprovisasjon
 • viser evne til musikalsk fantasi og kreativitet
 • viser innsikt i klassiske formtyper
 • kan improvisere til det liturgiske spill
 • kan stole på egen oppfatning, egne idéer og intuisjon når det gjelder improvisatoriske muligheter i gudstjenesten
 • kan vurdere improvisasjoner og ha tillit til egen kompetanse og refleksjon

Innhold

Emnet omfatter

 • øvelser med stil og form i ulike typer koralintonasjoner, ledsagesatser, koralpreludier og partitaer
 • øvelse i å harmonisere firestemmig sats etter salmeboken
 • improvisasjon av ulike former for frie orgelstykker i forskjellige stilarter

Organisering

Undervisningen gis normalt i grupper. Det forutsettes at studentene deltar aktivt både ved egen utøvelse, i prosjekter og i vurderingen av medstudenters utøvelse.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se "Organisering" under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Intern prøve

Studenten skal spille deler av repertoar som er gjennomgått i løpet av emnet på en intern prøve ved slutten av tredje semester. Oppgaven for den interne prøven utleveres en uke før prøven avholdes.

Omfang: Omtrent 10 til 15 minutter.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. Emnet må være bestått for å kunne fortsette til orgelimprovisasjon II i 3. studieår.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjennomføres en eksamen med omfang ca. 10 til 15 minutter.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021