Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Orkes­ter – tilleggsprosjekt

Kort om emnet

Emnet kan tas av masterstudenter som et tillegg til ordinær orkesterplikt ved NMH. Hver student kan delta på maksimalt to tilleggsprosjekter per studieår.

NB: Tildeling av emnet avhenger av besetningsbehovene for de enkelte prosjektene.

Emnekoordinator: Torolf Mørk Karlsen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har omfattende kunnskaper om orkestermusikk fra ulike tidsepoker og sjangere
  • viser gode ferdigheter og bevisste holdninger til det å utøve og formidle musikk i orkester

Innhold

Repertoar velges dels med tanke på gjennomspilling for å bli kjent med aktuelt repertoar, og dels med tanke på innøving og framføring for publikum. I løpet av en toårsperiode skal repertoaret for orkester så langt det er mulig omfatte

  • musikk fra 17. århundre til vår egen tid
  • de vanligste musikkformene for orkester og andre større ensembler

Organisering

  • Orkesterprosjekter organiseres som regel som prosjektuker med daglige øvelser som ender opp i konsert(er).
  • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
  • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse på alle prøver og konsert(er).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av dirigent i samarbeid med emnekoordinator på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet (det vil si ett prosjekt) i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram