Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kul­tu­relt entreprenørskap

Klikk på lenke for å se emnebeskrivelsen for Kulturelt entreprenørskap - selvledelse, kommunikasjon og prosjektarbeid