Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

5 år etter

En musikksosiologisk undersøkelse av unge og nyetablerte musikeres levekår fem år etter fullført utdanning.

Å livnære seg som musiker innebærer mer enn å traktere et instrument. Entreprenørskapskompetanse er de siste årene blitt trukket fram som en avgjørende ferdighet for å lykkes som musiker i dagens samfunn.

Forskningsprosjektet 5 år etter har hatt som mål å undersøke livsverdenen og karriereutviklingen for unge nyetablerte musikkutøverne. Hva var deres ønsker og ambisjoner, hvordan så de for seg karrieren som yrkesaktive musikere og hvor godt ble de forberedt på dette gjennom studiet?

Studien bygger på dybdeintervjuer med 16 studenter fra jazzlinja og det klassiske programmet fra NTNU fra det første kullet som fullførte emnet Entreprenørskap for musikere. De tidligere studentene forteller om sin hverdag, erfaringer og refleksjoner rundt sin karriere som musiker. I hvilken grad stemmer «5-årsbildet» de tegnet av seg selv i 2013 og har entreprenørskapsutdanningen påvirket studentene i etableringsfasen som profesjonelle musikere?

Prosjektet er utført av Marianne Baudouin Lie, musiker og daværende stipendiat ved Institutt for musikk, og Tor Anders Bye, sosiolog og medlem av Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim.

CEMPE har bidratt til finansieringen av prosjektet sammen med NTNU.

Artikler relevante