Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Keynote: Helena Gaunt

Helena Gaunt

Vi er stolte av å presentere Helena Gaunt som en av våre hovedtalere under konferansen Connection, collaboration & co-creation - Ways forward for higher music education i november 2023.

"Musicians as makers in society: supporting pathways to flourishing musical practices for the future"

Foredraget skal presentere en ny måte å tenke grunnlaget for høyere musikkutdanning på, en måte som både tar hensyn til kjerneprinsipper og verdier i profesjonell musikkutøvelse og til den uro og de raske endringene som preger musikkbransjen og samfunnet generelt. "Musikalsk medborgerskap" er et paradigme for høyere musikkutdanning, utviklet som en del av AECs prosjekt "Strengthening Music in Society", finansiert av Kreativt Europa. Det har som mål å støtte fremtidens profesjonelle musikere på en levende og inkluderende måte, og bygger i stor grad på samarbeid og tilnærminger til samskaping i musikken. Prosjektet fokuserer på å identifisere et konseptuelt grunnlag for strategisk utvikling av institusjonelle formål, læreplaner og pedagogikk, og ikke minst profesjonell musikkpraksis.

Sesjonen vil ta for seg konseptet musikalsk medborgerskap eller "musikere som skapere i samfunnet", både "musikere som skapere" og "musikere i samfunnet", og utforske forholdet mellom disse elementene og musikalsk kvalitet som en grunnleggende verdi for høyere musikkutdanning. Deretter vil vi se på hvilke implikasjoner dette har for praksis i høyere musikkutdanning, ved å utforske eksempler på konseptet i praksis og dets forhold til samarbeid og samskaping, og ved å fremheve noen av utfordringene ved å omfavne og opprettholde en slik paradigmerefleksjon.

Om Helena Gaunt

Helena Gaunt er musiker, forfatter og en sentral tenker innen musikkutdanning og yrkesutøvelse. Hun har vært profesjonell oboist i mange år og var med på å grunnlegge Britten Sinfonia. Hun er rektor og professor ved Royal Welsh College of Music & Drama (RWCMD), sitter i rådet for Royal Philharmonic Society og leder styringsgruppen for National Music Service i Wales.

Nyere publikasjoner inkluderer "Musicians as "Makers in Society": A Conceptual Foundation for Contemporary Professional Higher Music Education (2021) og Expanding Professionalism in Music and Higher Music Education: A Changing Game (2021), der hun var medredaktør sammen med professor Heidi Westerlund.

Andre hovedforedragsholdere