Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ingfrid Breie Nyhus: Tradisjoner på spill

Ingfrid Breie Nyhus og Erik Dæhlin

En studie av tradisjon, fortolkning og utøving i lys av utøvertradisjonene innen klassisk, samtid og folkemusikk.

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid (klaver)

Sammendrag

Ingfrid Breie Nyhus' stipendiatprosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid handler om å se på beslektede utøvertradisjoner i lys av hverandre. Ingfrid er pianist i en klassisk og samtidsmusikalsk tradisjon, men også med en folkemusikkbakgrunn i bunn. Når hun tolker pianomusikk inspirert av folkemusikk, er det flere ulike tradisjoner i spill, noe som åpner for både spørsmål og muligheter.

Fra disse perspektivene, med sine ulikheter og tangeringer i holdninger og materiale, har hun sett på rammeverket til utøvertradisjonene, fortolkningsmessige referanser og estetiske vurderinger ved pianoet. Arbeidet rommer konserter, bestillingsverker, foredrag og innspillinger. Resultatet er tredelt: samtidsmusikk, klassisk interpretasjon og folkemusikalsk tradering. I 2015 ga hun ut en CD-trilogi som representerer hver av disse tre vinklingene.

Dokumentasjon

Prosjektets fulle tittel er Tradisjoner på spill – fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme.

Kunstnerisk resultat

2015: CD-en «Abstraction in Folk Art» er nye pianoverker av Asbjørn Schaathun og Øyvind Torvund, i tillegg til et stykke av Lasse Thoresen. Schaathuns og Torvunds verker urfremførte Ingfrid under Ultimafestivalen 2014. Schaathuns verk blir nå også en klaverkonsert som urfremføres 31.mars med Oslo-Filharmonien.

2015: «Stille-stykkje» er en utvidet fortolkning av Olav Kiellands klaververk «Villarkorn, 20 stille-stykkje», der også nye satser av Erik Dæhlin inngår i helheten. Dæhlins musikk er inspirert av Draumkvedet, og er en videreføring av samarbeidet Dæhlin/Nyhus gjorde i installasjonen «Avstandsriss», også urfremført under Ultimafestivalen i 2014, et samarbeid med Norsk Folkemusikksamling.

2015: «Slåttepiano» er slåttemusikk i Ingfrids egne pianoversjoner. Slåttetradering og store hardingfelespelemenn er hovedinspirasjonen, samtidig som pianoet uunngåelig snakker med, med sin egen historie. Slåttepiano er de samme 17 slåttene som i Griegs opus 72.

Refleksjonstekst

Teksten "Tradisjoner på spill, Fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme"

Prosjektet, er dokumentert i Research Catalogue.

Artikler relevante

Publisert: 24. mar. 2014 — Oppdatert: 30. mai 2024