Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Nina Therese Karlsen: Dirigenten som selvstendig og skapende utøver

En utforsking av dirigenten som selvstendig og skapende utøver i innstuderings og fremføring av korverker.

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid

Sammendrag

Mål

Prosjektets mål er å utforske dirigenten som selvstendig og skapende utøver, og gjennom dette undersøke muligheten for en utvidelse av dirigentens handlingsrom som kunstner gjennom de ulike fasene av et verks utvikling, fra skisse til fremføring.

Bakgrunn

En pågående diskusjon i ny musikk-feltet er forholdet mellom komponist og utøver, både når det gjelder rettigheter til verket, men også eierskapet til materialet når utøver har en mer aktiv, skapende rolle. I den klassiske musikktradisjonen får man som regel et ferdig verk klart til innstudering, der eventuelle endringer underveis i innstuderingsprosessen utarbeides av komponisten selv.

I instrumentale samtidsensembler bruker man oftere en teknikk der komponisten samarbeider med utøverne under utformingen av verket, der utøverne deltar i den skapende prosessen mot det endelige resultatet. Slik avrundes det skarpe skillet mellom komponist og utøver.

Med utgangspunkt i denne teknikken vil Karlsen undersøke om kordirigenten i større grad kan delta i den kunstneriske prosessen som utøver.

Forskningsspørsmål

  • I hvilken grad er dirigenten en selvstendig utøver som kan skilles fra ensemblet?
  • Er det mulig eller hensiktsmessig å gjøre et slikt skille, og kan det bidra til å utvikle dirigenten som selvstendig kunstner?

Karlsen vil undersøke hvordan dirigentens musikalitet, teknikk og kunstneriske lederskap påvirkes av at hun/han ikke har instrumentet sitt tilgjengelig. Med fokus på dirigenten som selvstendig utøver vil Karlsen undersøke verk som er skrevet for kun dirigent, samt bestille og fremføre et verk for kordirigent av komponist Erik Dæhlin. Ved å undersøke dirigentens bevegelser og formidling, ønsker Karlsen å bevisstgjøre egne uttrykksformer for videre utvikling som selvstendig utøver.

Materiale og metode

I neste steg vil Karlsen ta den selvstendige kunstnerrollen med inn i bestillingsverkprosessen, som aktiv innstuderer, tolker og utøver. I arbeidet sitt de seneste årene, har Karlsen forsøkt å ha en mer aktiv rolle og tidlig startet en dialog med komponist før verket er ferdigstilt. Dirigenten har en unik kjennskap til sitt instrument – koret – og Karlsen vil se hvordan man kan utvide dirigentens rolle til å bli en medskapende kunstner i komposisjonen av ny eksperimentell kormusikk.

Karlsen vil undersøke hvordan dette påvirker dirigenten både underveis i prosessen og mot fremføring av verket, og om det er mulig gjennom dette arbeidet å gi dirigenten et større estetisk spillerom og et større eierskap både til prosessen frem mot et ferdig verk og i selve fremføringen.

Slik vil Karlsen undersøke muligheten for at dirigenten kan utvikle et musikalsk verk på to nivåer: ved dirigentens kunstneriske bidrag til selve komposisjonen og til fremførelsen av den. I prosessen vil Karlsen gå i dialog med komponist Jan Martin Smørdal og bestille flere verkskisser hun kan ta utgangspunkt i og utforme til fullstendige verk. Prosessene vil dokumenteres fra bestilling til fremføring gjennom video- eller lydopptak av samtaler og workshops med komponistene.

Artikler relevante

Publisert: 11. nov. 2020 — Oppdatert: 14. mar. 2024