Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Peter Tornquist: Improvisasjon - Interaksjon - Komposisjon

Svart-hvitt-portrett av Peter. Hvit skjortekrage og lys dress med ruter.

En utforsking av improvisasjon som kompositorisk metode og det kreative potensialet i møtet mellom improvisasjonskunstens intuitive utforming av øyeblikket og kunstmusikkens metodiske oppbygning av struktur.

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid

Sammendrag

Peter Tornquist undersøker vilkårene for ulike typer av kommunikasjon mellom komponist og musiker, der den siste blir en aktiv medspiller i komposisjonsprosessen. Han tar utgangspunkt i tanken om et vekselspill, en interaktiv dialog, og setter utøveren, både den klassisk skolerte og improvisasjonsmusikeren, i sentrum for sin interesse.

Tornquist gjør en distinksjon mellom preskriptive og performative virkemidler og vil med dette for øyet utforske improvisasjon som en grunnleggende metode for å lage musikk.

Den generelle drivkraften er ønsket om å la en komposisjonsprosess bli utfordret og beriket av møtet med improvisasjon, men også å se om et kompositorisk perspektiv kan forløse en improvisatorisk reaksjonsevne hos musikeren. Tornquist appliserer en syklisk modell for interaksjon med utøverne. Modellen består av tre deler: et musikalsk utgangspunkt, ofte hentet fra lydfiler eller lignende kilder; en syklisk interaksjonsfase der utgangspunktet blir bearbeidet av utøverne og Tornquist; og et kunstnerisk resultat - verket.

Dokumentasjon

Prosjektets fulle tittel er Improvisasjon - Interaksjon - Komposisjon: bruk av feedbacksystemer som kompositorisk modell.

Kunstnerisk resultat

Prosjektet munnet ut i flere komposisjoner basert på erfaringene med metodene som ble utviklet gjennom prosjektperioden. Kunstnerisk resultat omfatter følgende:

Partiturer til tre verk:

  • Alba - Loops & Partials for Wind Ensemble an Improvisers
  • Crossing Images for ensemble andimprovising soloist
  • Ibsengalleriet for fiolin, piano og resitasjon

CD-innspillinger av fire verk:

  • Crossing Images med London Sinfonietta, Arve Henriksen og dirigent Martyn Brabbins,
  • Q/Carving, opptak fra konsert 28.10.06
  • Ibsengalleriet, opptak fra konsert 28.10.06
  • Alba, opptak fra konsert 28.10.06

Avslutningskonserten ble avholdt på NMH den 28. oktober 2006, der verkene Q/Carving, Ibsengalleriet og Alba ble framført.

Refleksjonstekst

Med prosjektet følger en skriftlig fremstilling på 41 sider.

Artikler relevante

Publisert: 4. jan. 2017 — Oppdatert: 12. apr. 2023