Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Transkripsjonsforum

Transkripsjonsforum er et studentdrevet prosjekt der målet er å løfte transkripsjonskunsten opp på dagsorden i folkemusikkmiljøet.

Prosjektet Transkripsjonsforum har som mål å skape dialog mellom utøvere og forskere. Hvordan bruker man notert musikk forskjellig? Kan man komme til en felles forståelse av den noterte musikken, evt. en forståelse av hverandres forståelse?

Prosjektet ønsker å samle kunnskapsgrunnlag om studenters kompetanse på området, profesjonelles forhold til den noterte musikken og akademikernes forhold til musikken som blir transkribert. Gjennom dette ønsker prosjektlederne å bidra til økt forståelse og dialog mellom partene.

Transkripsjonsforum skal samle studenter og flere alumner fra de tre utdanningsinstitusjonene for folkemusikk i Norge, noe som kan bidra til kompetanseheving gjennom å danne seg et godt kunnskapsgrunnlag om akademikere og utøveres forhold til notert musikk.

Gjennom opprettelse av en felles nettbasert plattform vil prosjektet holde nettmøter og bidra til deling av både erfaring og konkret arbeid blant aktørene i feltet.
Prosjektet er et samarbeid mellom studenter fra Grieg-akademiet, USN Rauland og NMH.

Artikler relevante