Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Bed­re utta­le for barn etter musikk­te­ra­pi med spe­sial­til­pas­set sang

Forsiden til "Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. En randomisert kontrollert pilotstudie" av Lise Lotte Ågedal.

En randomisert kontrollert pilotstudie

Kan barn med talevansker få en bedre taletydelighet med musikkterapi? I denne studien undersøker Lise Lotte Ågedal effekten av musikkterapi med spesialtilpasset sang på taletydeligheten til barn med fonologiske talevansker.

De 23 barna som deltok i undersøkelsen ble delt inn i en testgruppe og en kontrollgruppe, og barna i testgruppen fikk enetimer i musikkterapi 4 timer per uke i 6 uker. Barna i kontrollgruppen fikk ikke musikkterapi eller et annet kompenserende tilbud i testperioden.

Resultatene viser at barna i testgruppen fikk en bedre taletydelighet sammenlignet med kontrollgruppen. Dette var tydeligere hos noen av barna, og avhandlingen gir utfyllende beskrivelser av musikkterapien med disse.

I tillegg til at dette er den første kvantitative musikkterapistudien som kun tar for seg effekt på taletydelighet, består Ågedals nyskapende bidrag også av å komponere 12 sanger der hver sang tar utgangspunkt i uttalen av ett bestemt ord. Gjennom musikkterapien repeteres disse ordene for å automatisere riktig uttale.

Ågedals undersøkelse er en pilotstudie, og resultatene og erfaringene fra denne legger rammene for gjennomføringen av en eventuell følgestudie i musikkterapi.

Lise Lotte Ågedal er musikkterapeut med master i musikkterapi fra Norges musikkhøgskole (2008). Hun har også en bachelor i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og PPU med musikkdidaktikk fra Høgskolen i Telemark. I dag arbeider hun ved Universitetet i Agder og Frydenhaug skole og ressurssenter.

  • NMH-publikasjoner 2016:6.

Publikasjoner relevante