Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Den livs­vik­ti­ge musik­ken

Forsiden til Den livsviktige musikken, "En kvalitativ undersøkelse om musikk, ungdom og helse", av Hege B. Beckmann.

En kvalitativ undersøkelse om musikk, ungdom og helse

Ungdoms bruk av musikk som en helseressurs utgjør temaet i Hege Bjørnestøl Beckmanns ph.d.-avhandling. Det empiriske materialet i studien er samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med 18 ungdommer i alderen 16–19 år. I lys av en tverrfaglig tolkningsramme basert på sosiologiske, psykologiske og helsefaglige teorier, diskuteres det i studien hvorvidt ungdoms musikkbruk kan forstås som en ressurs som på ulike måter kan ses i sammenheng med deres opplevelse av helse og livskvalitet.

  • NMH-publikasjoner 2014:9.

Publikasjoner relevante

Publisert: 8. apr. 2014 — Oppdatert: 24. jun. 2020