Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Den livs­vik­ti­ge musikken

En kvalitativ undersøkelse om musikk, ungdom og helse

Ungdoms bruk av musikk som en helseressurs utgjør temaet i Hege Bjørnestøl Beckmanns ph.d.-avhandling. Det empiriske materialet i studien er samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med 18 ungdommer i alderen 16–19 år. I lys av en tverrfaglig tolkningsramme basert på sosiologiske, psykologiske og helsefaglige teorier, diskuteres det i studien hvorvidt ungdoms musikkbruk kan forstås som en ressurs som på ulike måter kan ses i sammenheng med deres opplevelse av helse og livskvalitet.

  • NMH-publikasjoner 2014:9.

Publikasjoner relevante