Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fol­lo-pilo­ten

Forsiden til "Follo-piloten. 2013–2018. Rapport fra første periode" av Bjørg J. Bjøntegaard.

2013–2018. Rapport fra første periode

Follo-piloten er et samarbeidsprosjekt mellom alle kulturskolene i Follo og Norges musikkhøgskole om musikkutdanning av barn på alle nivåer. Samarbeidet er forankret i en avtale mellom kulturskolene i Follo og NMH.

I denne rapporten kan du lese om resultatene av samarbeidet i perioden 2013-18.

Kulturskolene i Follo og NMH har samarbeidet om følgende områder:

  1. Utvikling og implementering av lokale læreplaner.
  2. Kompetansebehov i opplæringen, med særlig fokus på kulturskolene, sett i forhold til NMHs ordinære studier.
  3. Praksisplasser.
  4. Talentutvikling/forutdanning for høyere musikkutdanning.
  5. Musikkformidling.
  6. Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere.
  7. De estetiske fagenes plass i grunnopplæringen.
  8. Kulturskolene som faglige kompetansesentre.
  9. Forsknings- og utviklingsarbeid.

Akershus fylkeskommune og utvidelse

Fra 2017 har Akershus fylkeskommune gått inn som samarbeidspartner, og fra 2018 vil prosjektet bli utvidet til å omfatte kulturskoler og musikklinjer ved videregående skoler og folkehøgskoler i hele Akershus.

Det er en målsetting om at modellen som utvikles gjennom dette samarbeidet skal kunne inspirere andre fylker til å gå inn i tilsvarende samarbeid med sine kommuner.

Forfatter og prosjektansvarlig ved NMH

Bjørg J. Bjøntegaard har vært prosjektansvarlig ved Norges musikkhøgskole og skrevet rapporten i samarbeid med prosjektledelsen. Hun er førsteamanuensis i instrumentaldidaktikk og praksis ved NMH og har utgitt en rekke metodeverk og lærebøker på ulike nivåer.

Rapporten kan bestilles gratis fra NMH, du betaler bare for frakten. Den vil også foreligge som PDF i det åpne arkivet Brage og som e-bok om kort tid.

  • NMH-publikasjoner 2018:3.

Publikasjoner relevante