Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Look beyond – make a dif­fe­ren­ce

Bildet viser en kveldshimmel ved havet, i Libanon

Look beyond – make a difference er den engelske versjonen av Løft blikket - gjør en forskjell, som tar for seg ulike sider ved NMHs Libanon-prosjekt.

Look beyond – make a difference forteller historien om et fascinerende møte med muslimske kulturer, sett gjennom et musikkprosjekt i Libanon som Norges musikkhøgskole (NMH) har drevet i mer enn femten år.

Om Libanon-prosjektet

«Libanon-prosjektet» innebærer utvikling av musikkundervisning i den palestinske flyktningleiren Rashidieh, introduksjon av musikk som fag i flere libanesiske skoler, kompetanseheving og opplæring av lokale musikklærere i Libanon, prosjektpraksis for musikkstudenter fra NMH rettet mot både undervisning og oppsøkende praksis, og forskning og utvikling på både master- og seniorforskernivå.

Mer om innholdet

Kapitlene i boken fremhever kompleksiteten og sammenhengene i prosjektet samtidig som de ser på ulike delprosjekter. Boken forteller hvordan prosjektet har utviklet seg fra 2002 til 2018. Den tar for seg spørsmål som kulturell utveksling, musikkformidling, studentpraksis og materiell for musikkundervisning til barn og unge og for opplæring av libanesiske og palestinske musikklærere.

Tidligere forskning om Libanon-prosjektet presenteres, og potensielle fremtidige aktiviteter diskuteres. Avslutningsvis undersøker boken begrunnelsen for NMHs engasjement i bistandsprosjekter, med særlig oppmerksomhet om ringvirkningene av å bygge lokal kompetanse i Libanon og på kompetanseheving i musikkundervisning i Norge.

Bokens redaktører

Redaktørene for boka er Brit Ågot Brøske og Vegar Storsve, begge førstelektorer i musikkdidaktikk ved Norges musikkhøgskole.

NMH-publikasjoner 2020:4

Publikasjoner relevante

Publisert: 1. sep. 2020 — Oppdatert: 7. jan. 2024