Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

«I don’t think of you as a the­rapist, you know»

Forsiden av Gisle Fuhrs doktoravhandling. Den heter 'I dont't think of you as a therapist, you know: exploring relationships between adolescents and music therapists in the child welfare services

Gisle Fuhrs doktoravhandling, med den fulle tittelen «“I don’t think of you as a therapist, you know”: exploring relationships between adolescents and music therapists in the child welfare services», henter sitt tema fra barnevernet.

Fuhrs avhandling utforsker hvordan ungdommer og musikkterapeuter i barnevernet opplever og snakker om deres relasjon. Seks ungdommer som bor på institusjon eller i fosterhjem og deres musikkterapeuter har blitt intervjuet i dyader, og intervjuene har blitt analysert utfra fenomenologiske og diskursanalytiske perspektiver.

Resultatene fra de to analysene viser blant annet at ungdommene identifiserer følelser av ‘ektehet’, forståelse, aksept og respekt for det private i relasjonene – følelser som mangler i andre relasjoner med voksne omsorgspersoner, ifølge dem selv. Andre funn viser at dyadene gradvis utvikler en egen måte å snakke om og forstå relasjonen deres. Samtidig beskriver informantene deler av relasjonen på svært forskjellige måter, spesielt i diskusjoner rundt musikk og begrepene ‘terapi’ og ‘terapeut’.

Basert på funnene foreslår Fuhr at musikkterapeuter kan være en del av større støttenettverk for ungdommer i barnevernet, og at de kanskje kan tilby former for trygghet og støtte som ungdommene ikke opplever i andre settinger og relasjoner.

Gisle Fuhr er utdannet musikkterapeut, og har jobbet med flyktninger på asylmottak og barn og unge i barnevernet.

NMH-publikasjoner 2022:1.

Doktoravhandling

Se også Stine Camilla Blichfeldt-Ærøs doktoravhandling om bruk av musikkterapi for hjertepasienter.

Music therapy as an adjunct in cardiac device lead extraction procedures

Publisert: 26. jan. 2022 — Oppdatert: 15. aug. 2022