Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gisle Fuhr

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Publikasjoner

  • Spesialistutdanning i musikkterapi – trenger vi det? Hans Petter Solli ,  Brynjulf Stige ,  Gro Trondalen ,  Randi Rolvsjord ,  Gisle Fuhr ,  Christine Wilhelmsen 2020
  • Rundebord: Spesialistutdanning i musikkterapi-trenger vi det? Gro Trondalen ,  Hans Petter Solli ,  Randi Rolvsjord ,  Gisle Fuhr ,  Wilhelmsen Christine 2020
  • Når klienten ikke vil ha ‘terapi’ – rundebord om terapibegrepet i musikkterapi tilknyttet psykisk helse, rus og ungdom. Gisle Fuhr ,  Karette Stensæth ,  Hans Petter Solli ,  Ingelill Eide ,  Ola Mo ,  Kari Duesten ,  Marte Halås Anyan 2020
  • ’I dont see you as a therapist’: Rethinking relationships between adolescents and music therapists in the child welfare services. Gisle Fuhr 2020
  • Avstand i nærhet: Den terapeutiske relasjonen i musikkterapi med ungdom i barnevernet Gisle Fuhr 2020
  • Bokomtale Music Therapy in Child Welfare: Bridging Provision, Protection and Participation. Gisle Fuhr 2020
  • Råd til nyutdannede musikkterapeuter Gisle Fuhr 2019
  • Musikkterapeutenes første streik Gisle Fuhr 2019
  • Bokomtale Toner fra en Celle Gisle Fuhr 2019
  • Musikkterapi nevnt i innstilling til Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Gisle Fuhr 2019
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Gisle er en del av