Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musik­kens Logos

Forsiden til "Musikkens Logos. Et hermeneutisk forsøk over Wilhelm Furtwänglers interpretasjonskunst" av Henrik Holm.

Et hermeneutisk forsøk over Wilhelm Furtwänglers interpretasjonskunst

Den tyske dirigenten Wilhelm Furtwängler (1886–1954) er en av de mest berømte dirigenter fra det forrige århundret. Gjennom plateopptak fascinerer han mange også i dag. Plateopptakene gir lytteren en sjelden estetisk erfaring. Forskningsspørsmålet i Holms prosjekt er: Hvordan skal man tenke om det som skjer musikalsk i Furtwänglers interpretasjonskunst?

I denne boken, som er Henrik Holms doktorgradsavhandling, er målet å utvikle en hermeneutisk-filosofisk forståelse av Furtwänglers væren i musikken. Hvordan formidler Furtwängler virkeligheten i musikken? Hva er den filosofiske bakgrunnen i hans fortolkninger av Beethoven og Brahms?

Et forsøk på å tenke nytt

I forordet til avhandlingen skriver Holm at han til dags dato ikke har funnet lignende avhandlinger eller monografier, og at «avhandlingen [er] et forsøk på å tenke nytt. Forsøket er et forslag. Mitt håp er at forslaget kan gi et bidrag til en grunnleggende debatt om det jeg vil kalle virkelighetsdimensjonen i musikalsk interpretasjonskunst.»

Musikkens ekspressive Logos

Holms tese i avhandlingen er at Furtwängler gir lytteren muligheten til å ta del i hvordan musikken følger sin iboende ekspressive Logos: Den estetiske erfaringen av Furtwänglers interpretasjonskunst, slik den blir gitt gjennom opptakene, har med hvordan Furtwängler følger musikkens meningssammenheng å gjøre.

I sine skrifter redegjør Furtwängler blant annet for sitt syn på musikalsk interpretasjon og for sin forståelse av Beethoven og Brahms. For å kunne utvikle en hermeneutikk om Furtwänglers interpretasjonskunst er det nødvendig å trekke inn det Furtwängler skriver. Avhandlingen behandler derfor Furtwänglers skrifter og opptakene som en enhet. Med en slik innfallsvinkel intenderer avhandlingen å komme på innsiden av hva som skjer i Furtwänglers interpretasjonskunst.

Tankegangen som resultat

Resultatene i avhandlingen er selve tankegangen i avhandlingen. En slik form for musikkestetisk tenkning over en konkret skikkelse i musikkhistorien er en ny form for akademisk-hermeneutisk tilegnelse av musikalsk interpretasjonskunst. Avhandlingens intensjon er å åpne for en filosofisk forståelse og dialog om musikalsk interpretasjon. Furtwängler er en svært god begynnelse på en slik diskusjon.

Om Henrik Holm

Henrik Holm er utdannet musiker, teolog og filosof fra kunstuniversitetet og Humboldt-universitetet i Berlin. Han har i tillegg en doktorgrad i filosofi fra Teknisk Universitet i Dresden og har blant annet skrevet bøker om Josef Pieper og Friedrich Nietzsche. Nylig utkom han med en bok om å tolke musikk, skrevet sammen med Morten Carlsen. Holm har publisert en rekke artikler innenfor kunstfilosofi, religionsfilosofi og praktisk filosofi.

  • NMH-publikasjoner 2017:6.

Publikasjoner relevante

Publisert: 26. sep. 2017 — Oppdatert: 31. aug. 2020