Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Stra­te­gies in jazz gui­tar impro­vi­sa­tion

Forsiden til "Strategies in jazz guitar improvisation" av Stein Helge Solstad.

Hvilke improvisasjonsstrategier bruker profesjonelle jazzgitarister? Dette er hovedspørsmålet i Stein Helge Solstads doktorgradsavhandling.

Solstad foreslår tre hovedstrategier: en grunnleggende kodingsstrategi kalt chunking, en utvidet kodingsstrategi basert på kontekst sett som skjemaer og en fleksibel kodingsstrategi basert på ekspertise, definert som maler. Chunking er å gruppere små informasjonsenheter i biter kalt chunks. Nettverk av chunks utløses i form av et skjema, disse kan utvikle seg til store fleksible enheter, maler, og fungere som en ressurs for utøveren under improvisasjon.

Solstad har anvendt en praksisbasert forskningsstrategi der spørsmål, problemer og utfordringer er utviklet gjennom feltarbeid. Målet har vært å undersøke hvordan jazzgitarister utvikler og bruker sine ferdigheter i praksis.

Forskningsmaterialet ble innhentet gjennom samspill og intervju med fem profesjonelle jazzgitarister i New York. Som et ledd i dette arbeidet har Solstad utviklet en modal matrise for å analysere struktur, tid og form i jazzimprovisasjon. I tillegg viser han hvordan visuelle mønster på gitaren kan utvikle seg basert på gestaltprinsipper i kognisjon.

Solstads funn tyder på at de fem profesjonelle jazzgitaristenes strategier er svært avhengige av kontekst, stil og type samspill. Improvisasjon er i stor grad basert på å lytte til hva som skjer i samspillet og å ha fleksible handlinger tilgjengelig for å matche det gitte samspillet.

  • NMH-publikasjoner 2015:7.

Publikasjoner relevante

Publisert: 17. apr. 2015 — Oppdatert: 24. jun. 2020