Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ensem­ble­le­del­se I

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Veiledende undervisningstid: Fredager 9.00 – 14.00.
 • Avsluttende vurdering: Se studieplan.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling med ENSLED10 eller tilsvarende (opptaksprøve).
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet inngår i videreutdanningen Ensembleledelse I, og kan i tillegg velges som valgemne. Søkere som ikke har 1. avdeling fra NMH vil bli innkalt til opptaksprøve.

Gjennom arbeid med emnet skal studenten utvikle sin personlige, sosiale og faglige kompetanse for å kvalifisere seg til arbeid med ulike ensembler i amatørmusikklivet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser en god og hensiktsmessig dirigeringsteknikk
 • behersker metoder for innstudering av partiturer og praktisk prøvegjennomføring
 • viser evne til kommunikasjon og samarbeid
 • kan anvende relevante kunnskaper og ferdigheter i gehør og instrumentkunnskap i sitt arbeid med ensembler

Innhold

Innhold i emnet kan være:

Dirigeringsteknikk

 • Utførelse av alle taktfigurer.
 • Teknikker for styrkegrader, tempi, opptakt, avslag, fermater og lignende.
 • Dirigeringsanatomi/anatomiske øvelser.
 • Øvelser for fleksibilitet og avspenning.
 • Fysiske øvelser for dirigenter.

Partiturstudier

 • Innstudering av partiturer fra ulike perioder.
 • Innstudering av verk for hhv. blåsere, strykere og kor.

Dirigering/prøvemetodikk

 • Dirigering av kor.
 • Dirigering av klasseensemblet.
 • Trening i kommunikasjon, formidling og samarbeid mellom dirigent og ensemble.

Praktisk gehørtrening I

 • Arbeid med repertoaret.
 • Intonasjon.
 • Auditiv analyse.
 • Egenferdighet innen melodi, rytme og harmonikk.

Instrumentkunnskap I

 • Gjennomgang av bruksmåter og bruksmuligheter for de ulike instrumentene i de verkene det arbeides med.

Organisering

Undervisningen foregår normalt ukentlig i gruppe. Studenten får erfaring med å dirigere klasseensemblet, og vil motta individuell veiledning i tilknytning til dette.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i alle deler av emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal levere fem refleksjonsnotater rundt egen læringsprosess. Hvert refleksjonsnotat skal være på ca. 500 ord.
 3. Studenten skal levere en oversikt over innstudert repertoar på 60 minutter, hvorav 30 minutter skal være dirigert med øvingsensemble. Repertoarlisten skal være underskrevet av student og faglærer.

Frist: innen 15. mai i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent

Eksempler på verk som kan innstuderes:

 • Holst: Suite nr. 1
 • Elgar: Serenade op. 20
 • Dvorak: Serenade op. 22
 • Brahms: Zigeunerlieder, op. 103
 • Beethoven: Symfoni nr. 1
 • Grieg: Kulokk og Stabbelåten fra op. 68
 • Weill: Surabaya-Johnny fra ”Happy End”
 • Mozart: Symfoni nr. 32
 • Peterson-Berger: 8 sånger op. 11
 • Brahms: Fünf Gesänge op. 104
 • Britten: Five Flower Songs op. 47
 • Sommerro: Tre gregorianske tankar

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av en praktisk eksamen.

Praktisk eksamen

Studenten skal dirigere et utdrag fra et verk med øvingsensemblet. Praktisk eksamen avholdes i slutten av 2. semester.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021