14-folkemusikk.jpg

Kandidatstudiet i utøving

Normert studietid

4 år (240 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. Søknadsweb åpner 1. november.

> Les om søknad og opptaksprøver

Kort om studiet

Kandidatstudiet i utøving ved Norges musikkhøgskole har som målsetning å gjøre deg til en best mulig utøver.

En stor del av studiet består derfor av arbeid med instrumentet, både alene og sammen med andre. I tillegg vil du ha en rekke støttefag som bidrar til din utvikling som utøver og til å gjøre deg til en bevisst, tenkende musiker.

De to siste årene av studiet (2. avdeling) er lagt opp slik at du kan velge fordypning gjennom et bredt tilbud av valgemner. 

> Opptakskrav nederst på siden

Kandidatstudiet i utøving er delt inn i tre sjangerspesialiseringer:

Folkemusikk

På folkemusikkstudiet står norsk tradisjonsmusikk i fokus. Gjennom solospill, samspill, dansespill, kurs i folkedans og forumtimer får du bred kunnskap om norsk musikktradisjon. Interpretasjonsfaget, der du får tilbakemelding fra medstudenter og ulike gjestelærere, er også en viktig del av studiet.

I tillegg gis det rikelig anledning til nytenkning og møter med andre sjangere, både i ensemblespill, prosjekter og gjennom konsertvirksomhet.

I studiets 2. avdeling får du mulighet til å velge eksterne lærere som en del av hovedinstrumentundervisningen.

Studieplan for kandidatstudiet i utøving - folkemusikk (startkull 2019)

Les mer om fagmiljøet for folkemusikk

Improvisert musikk/jazz

For jazzstudentene er kollektiv musisering en sentral del av hovedinstrumentarbeidet, og hovedtyngden i studiet ligger derfor på samspill og prosjektarbeid. Du får også individuell oppfølging på instrumentet med din hovedinstrumentlærer. Samtidig som du lærer om ulike stilarter på ditt instrument, får du stor frihet til å finne ditt eget personlige uttrykk og dyrke dine egne musikalske interesser. I siste studieår skal du sette sammen ditt eget ensemble som du er bandleder for.

Studieplan for kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz (startkull 2019)

Les mer om fagmiljøet for improvisert musikk/jazz

Klassisk, inkludert samtidsmusikk

I det klassiske utøverstudiet bygger du opp et bredt repertoar på instrumentet ditt. Både standardrepertoar, norsk/nordisk musikk og samtidsmusikk inngår i dette repertoaret, og du har mulighet til å påvirke hva du ønsker å legge vekt på. Er du stryker eller blåser, vil du få en fast akkompagnatør som du innstuderer repertoaret sammen med. Gjennom forum- og interpretasjonstimer vil du få anledning til å presentere musikk for andre medstudenter og lærere, og øvelse i å gi tilbakemeldinger til andre.

En viktig del av den klassiske utøvertradisjonen er samspill. Ved NMH er kammermusikk et høyt prioritert fag. Spiller du et orkesterinstrument, kommer du også til å delta i en rekke orkesterprosjekter.

Studieplan for kandidatstudiet i utøving - klassisk (startkull 2019)

Fagmiljøer

Les om ansatte og aktiviteter i fagmiljøene:

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser. Du forventes å ha et høyt nivå på hovedinstrumentet, samt et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

Undervisningsspråket i 1. avdeling er i hovedsak norsk. Et begrenset antall søkere kan bli tatt opp til kandidatstudiet i utøving - klassisk med engelsk som undervisningsspråk. 

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere utøvende musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i utøving (120 sp), kan du søke direkte til studiets 2. avdeling.

For 2. avdeling er det mulig å velge engelsk som undervisningsspråk.

Se også påbyggingsstudium på bachelornivå (klassisk)

> Tilbake til toppen

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder - Folkemusikk

imported-image

Unni Løvlid

Førsteamanuensis

Folkesang / kveding

Studieleder - Jazz/improvisert musikk

live.m.roggen.jpg

Live Maria Roggen

Professor

Jazz-sang

Studieledere - Klassisk

imported-image

Are Sandbakken

Professor

Kammermusikk, Bratsj

imported-image

Jorunn Marie Bratlie

Professor

Akkompagnement, Klaver

imported-image

Mona Julsrud

Professor

Sang

imported-image

Matz Johan Pettersen

Førstelektor

Obo

Bass-kasser f Kyrre Lien web.jpg
Fagmiljøer

NMH har Norges største fagmiljø innen musikk. Vi utdanner instrumentalister, sangere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Se filmer og les om aktiviteter, lærere og muligheter.