Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Berit Norbakken: Grenseland - i stemmen

Berit Solset portrettfoto

En kunstnerisk utforskning av klangestetikk og klangfargefusjoner i vokalverker.

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid

Sammendrag

Prosjektet er en kunstnerisk utforsking av stemmens klanglige egenskaper, med utgangspunkt i en klassisk utøverpraksis, og av spenningsfeltet som oppstår mellom tradisjon, teknikk, stil og sjanger når disse konfronteres med hverandre og hybridiseres. Dynamikken mellom elementene som veves sammen, utforskes gjennom begreper og konsepter hentet fra Karen Barad: diffraksjon, intra-aksjon, agentisk kutt, re-turning og entanglement.

Norbakken lanserer begrepet diffraktiv refleksjon som metode for å anse materialer på nytt gjennom intra-aksjon og sammenvevinger av spacetimematter. Fortiden åpnes opp for å anses på nytt, når tid /rom blir rekonfigurert, kuttet sammen-med/fra, og vevet sammen i nye relasjoner gjennom diffraktiv refleksjon. Alle delene i prosjektet, aktivitet og eksposisjon, er forbundet – entangled. Området undersøkelsene foregår i, defineres som Grenseland.

Arbeidet viser hvordan en kan åpne opp – og utfordre – en etablert praksis ved å ta i bruk nye og uvante grep fra andre praksiser.

Dokumentasjon

Les om og lytt til Berit Norbakkens kunstneriske utviklingsarbeid i Research Catalogue.

Artikler relevante

Publisert: 23. jul. 2019 — Oppdatert: 17. jun. 2024