Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bjørn Erik Haugen: The Use of Human Beings

Hvordan kan musikkteateret formidle og problematisere politiske/ideologiske tanker og refleksjoner?

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid

Sammendrag

Haugen utforsker sjangeren formalt og innholdsmessig ved å produsere til sammen fire musikkteateroppsetninger. Utforskningen gjør han blant annet ved å analysere produksjonene både underveis og etter at de er ferdige. Han anvenender tanker og begreper fra blant annet Bertolt Brecht, Slavoj Žižek og Jaques Lacan i det kunstneriske arbeidet og i refleksjonene rundt dem.

Det er to problemstillinger Haugen ønsker å utforske i sitt kunstneriske ph.d.-prosjektet:

  • Det ideologiske formalt i musikk ved hjelp av musikkteateret
  • Om musikkteateret har et politisk potensiale i dagens musikktradisjon

I den første problemstillingen er det formale sentralt. Haugens hypotese er at en av hovedårsakene til at musikkteateret har den sentrale og aktuelle posisjonen det må sies å ha på samtidsmusikkscenen, er at det er lettere å skape narrativer og å illustrere og skape forestillinger i musikkteateret enn i såkalt «rene» musikkverk. Dette henger sammen med at musikkteater inneholder både tekst og handling.

Komponisten behøver ikke å formidle dette utelukkende gjennom partituret og musikken. Det er ikke bare musikken som taler, men en helhet av en narrativ, bilder, scenografi og musikk som formidler et budskap til publikum. Dette gir igjen mulighet for publikum til å reflektere over temaer, fra omskjæring av spedbarn til å sammenlikne overvåkningssamfunnet i DDR med i dag, som er utgangspunktet for den andre problemstillingen.

Med den andre problemstillingen ønsker Haugen ved hjelp av appropriert materiale å avdekke gamle ideologiske forestillinger, uuttalte tanker om hva som er rett og galt, internaliserte måter for hvordan man skal tenke, mene og handle. Haugen mener det er lettere å utforske dette med andres materiale og eldre materiale som han har en avstand til. Endringer i tankesett blir tydeligere i retrospektiv. Materialet han ønsker å bruke er filmmateriale hentet fra Hollywood-filmer, materiale fra Stasiarkivet i Berlin og et intervju med psykoanalytikeren Wilhelm Reich.

Dokumentasjon

Den skriftlige delen av Haugens ph.d.-arbeid er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv Brage.

Artikler relevante

Publisert: 18. okt. 2016 — Oppdatert: 8. apr. 2024