Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Christian Kjos: Releasing the Loudie

Händel-kantate

Hvordan kan generalbasstemmen i Händels kantater for én sangstemme med generalbassakkompagnement utformes, og hvor stor tolkningsfrihet har cembalisten?

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid (cembalo)

Sammendrag

Cembalistens rolle og muligheter

Barokkens store mester, Georg Friedrich Händel (1685-1759), tilbrakte fire år i Italia da han var tidlig i tjueårene. Dette formet ham som komponist og musiker. I disse årene hadde han en enormt spennende, variert og til tider eksperimentell produksjon som omfattet flere operaer, oratorier, kirkemusikk og rundt hundre verdslige kantater av ulikt format. Mye av det musikalske materialet Händel skrev i disse kreative årene, gjenbrukte han resten av sin karriere - et skattekammer for ham, like mye som det er det for oss i dag.

Denne studien tar for seg kantatene for én sangstemme og generalbass og retter søkelyset på cembalistens rolle og muligheter i utformingen av generalbasstemmen i dette repertoaret. Hvordan denne realiseres er avgjørende for det klingende resultatet, og mulighetene er mange i spenningsfeltet mellom improvisasjon, komposisjon, kildeorientert spill, fri fantasi og spekulasjoner. Disse enestående kantatene har ennå ikke fått den oppmerksomheten de fortjener blant utøvere, musikkvitere og publikum.

Softies og/eller loudies?

Det er til tider store uoverensstemmelser mellom hva historiske kilder forteller oss om generalbasspill og hvordan dagens cembalister håndterer faget. Det har vokst fram to ulike hovedretninger:

  • Softies - de som akkompagnerer diskret, med få stemmer og et spartansk uttrykk
  • Loudies - de som mer aktivt griper inn i det harmoniske forløpet med flere stemmer og et fyldigere, rikere uttrykk - derav prosjektets tittel

Studiens mål er å øke forståelsen for faget og generalbassens iboende muligheter. Forhåpentligvis vil dette kunne utfordre estetiske syn og konvensjoner blant flere fløyer innen dagens tidligmusikkbevegelse der sterke meninger følger sterke personligheter og utøvere.

Om Kjos

Christian Kjos (f. 1980) er blant Norges mest aktive cembalister. Etter studier ved Norges musikkhøgskole og Schola Cantorum Basiliensis (Basel, Sveits), har han pleiet frilanstilværelsen som cembalist i flere av landets ledende ensembler og orkestre, som Barokkanerne og Norsk Barokkorkester. Christian er medlem av det Sveits-baserte Ensemble Meridiana som har vunnet flere førstepriser i internasjonale tidligmusikk-konkurranser.

Dokumentasjon

Prosjektets fulle tittel er Releasing the ‘Loudie’ - harpsichord accompaniment in G. F. Handel’s continuo cantatas.

Studien er dokumentert i Research Catalogue.

Artikler relevante

Publisert: 9. nov. 2015 — Oppdatert: 9. mar. 2023