Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Den medspillende kammermusikklærer

Hva skjer dersom kammermusikklæreren integreres som utøvende medlem av kammermusikkgruppen og blir medspiller snarere enn motspiller?

Dette er hovedspørsmålet til prosjektet «Den medspillende kammermusikklærer». Et sentralt tilleggsspørsmål på sikt, er hvorvidt en slik undervisningsmodell kan være formålstjenlig og interessant for implementering på bredere basis ved utdanningsinstitusjoner som Norges musikkhøgskole (NMH).

Den tradisjonelle måten å undervise kammermusikkfaget på i høyere utøvende musikkutdanning, er en utvidet mesterlæremodell hvor læreren står i dialektisk relasjon til en kammermusikkgruppe med studenter. Læreren interagerer med studentene hovedsakelig gjennom verbale innspill, iblant med eksemplifiseringer på eget instrument.

I dette prosjektet ønsker lærere og forskere ved NMH og University of Queensland å sondere hva som skjer med etablerte parametere innenfor kammermusikkundervisningen når læreren forlater en tradisjonell lærerrolle og isteden blir medspiller. Dette kan for eksempel være endringer/forskyvinger relatert til:

  • interaksjon og prosess
  • gruppedynamikk og -demokrati
  • prøveform og metodikk
  • effektivitet og innstuderingshastighet
  • effekt og læringsutbytte
  • resultat og nivå på konsertfremføring


Studien er plassert under CEMPE ved NMH, og koordineres av prosjektlederne Tor Espen Aspaas og Jon Helge Sætre med sentrale bidrag fra Are Sandbakken. I tillegg samarbeider vi med University of Queensland, Australia, og forskeren Katie Zhukov, som gjennomfører en tilsvarende studie.

Første del av prosjektet gjennomføres ved NMH våren 2019 med to kammermusikkgrupper, henholdsvis en klaverkvartett (W. A. Mozarts nr. 1 i g-moll, KV 478) og en trio (J. Brahms’ Klarinett-trio, op. 114). Begge ensemblene vil ha én lærer med i ensemblet.

Det legges opp til fire lukkede prøver à 75-80 minutter pluss generalprøve og konsertfremføring for hvert ensemble. Disse fordeles over en halvintensiv periode på 4-5 uker. Konsertfremføringen vil foregå i NMH-rammer og være offentlig.

Den medspillende kammermusiker er en observasjons- og intervjustudie. Materiale samles inn gjennom videoopptak av prøver og fremføringer, samt intervjuer med studentene og lærerne som spiller i ensemblene. Intervjuene vil dokumenteres med lydopptak.

Prosjektet skal etter planen sluttføres innen utgangen av 2020. Delresultater og funn fra studien vil fortløpende bli presentert bl.a. ved konferanser og i form av artikler.

Artikler relevante

Publisert: 19. des. 2018 — Oppdatert: 27. jun. 2024