Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Elisabeth Holmertz: The Otherness of the self

Sara ser rett inn i kameraet.

I dette kunstneriske ph.d.-prosjektet studerer sangeren Elisabeth Holmertz betydningen av "roller": hva en rolle er, hva den kan bli og hva det gjør med henne som sanger og utøver å gå inn i forskjellige personligheter og karakterer.

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid (vokal)

Sammendrag

Mål

Studien har mange aspekter. Holmertz' hovedmål er å kaste nytt lys over et felt som til dels har vært fastlåst i tradisjonene ved de store institusjonene, der lydens stemme har vært viktigere enn skuespillet.

Materiale - Monteverdis L'Orfeo

Holmertz lager en framføring av operaen L'Orfeo (Claudio Monteverdi) der hun synger alle delene selv. I tillegg vil komponisten Henrik Hellstenius og Holmertz skrive en ny opera sammen, hvor Holmertz i det nyskrevne verket speiler de erfaringene hun gjør med L'Orfeo.

Arbeidet med disse operaene er både et mål og et verktøy for å jobbe med hva "roller" egentlig betyr for Holmertz, og hvordan hun kan formidle dette til andre.

Ny kunnskap

Mange av det 17. århundres operasangere kom fra Commedia dell'arte og var skuespillere som sang, mer enn sangere som handlet (utførte en handling). De inntok ofte mer enn én rolle i hver framføring, noen ganger skiftet de rolle i løpet av sekunder. Hva gjorde det med sangen deres når improvisert teater var et framtredende fundament for den nyoppdagede operaen? Dette er et interessant og delvis oversett spørsmål i tidlig operaforskning som trenger mer oppmerksomhet.

I moderne musikkteater er det en etablert arbeidsform å jobbe med ulike aspekter av kropp og stemme. Hvordan kan Holmertz bruke denne kunnskapen til å synge barokkopera og vice versa?

Holmertz ønsker å skape nye verktøy for hvordan en sanger kan jobbe med framføringspraksis, både i tidlig og moderne musikkteater.

Dokumentasjon

Prosjektets fulle tittel er The Otherness of the Self. How to curate a Seventeenth-century Opera and sing all the Roles yourself.

Studien er dokumentert i Research Catalogue.

Artikler relevante

Publisert: 18. okt. 2016 — Oppdatert: 9. mar. 2023