Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Frank Havrøy: Alene, sammen - om vokalensemblepraksis

Studien utforsker ulike aspekter ved det å være vokalensemblesanger - til forskjell fra blant annet solo- eller korsanger.

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Sangutdanningen er på mange måter rettet mot utvikling av solistiske stemmer, til tross for at det ofte er i ensemblene at jobbene finnes. Fokuset på soliststemmen gjenspeiles også i forskningen, der det finnes sparsomt med litteratur og forskning på sang i vokalensemble.

I løpet av de siste tiårene har det vokst fram en større forståelse for de spesielle ferdighetene som trengs for å synge i slike ensembler, og det er i denne konteksten Havrøy plasserer sitt prosjekt.

For å studere nærmere hva ensemblesangpraksis består i, har Havrøy gjort en casestudie av det tyske ensemblet Neue Vocalsolisten Stuttgart. Gjennom intervjuer med sangerne, observasjoner og ved selv å synge med dem, har han funnet og fokusert på de viktigste sidene ved denne praksisen. Disse handler særlig om sangernes kompetanse innenfor intonasjon, kommunikasjon og vokaltekniske spesialiteter som vibratokontroll.

Havrøy anbefaler i sin studie å utvide utdanningen av klassiske sangere med elementer av ensembleferdighetene han har pekt på.

Ph.d.-avhandlingen

Fullstendig tittel: Alone together. Vocal ensemble practice seen through the lens of Neue Vocalsolisten Stuttgart.

Avhandlingen er en monografi. Den er tilgjengelig i NMHs bibliotek og i NMHs digitale vitenarkiv Brage.

Avhandlingsspråket er engelsk.

Artikler relevante

Publisert: 6. jan. 2017 — Oppdatert: 9. mar. 2023