Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

interimp.jpg

Formålet med prosjektet "Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst - INTERIMP" var å undersøke og øke bevisstheten rundt prosesser og problemstillinger som oppstår når improviserende dansere og musikere møtes på gulvet.

Prosjektet er dokumentert på research catalogue, der man i tillegg til en kort og overordnet beskrivelse av prosjektet, kan lese deltakernes refleksjoner over en lang rekke begreper. Dokumentasjonen består av både tekst, lyd og video.

Prosjektet var et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Norges musikkhøgskole (NMH), finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Deltakere

Prosjektdeltakere var danserne Siri Jøntvedt, Cecilie Lindeman Steen og Ingunn Rimestad (alle KHiO), og musikerne Lisa Dillan, Sidsel Endresen (2012–2014) og Ivar Grydeland (alle NMH).

Artikler relevante