Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kjernemappe

Kjernemappe-prosjektet tester ut digital portfolio som verktøy for refleksjon og utvikling for musikerstudenter. Kjernemappen skal gi overblikk over studentens musikalske arbeider, og stimulere til bevissthet, kritisk tenkning og dialog om musikalsk utvikling og kunstnerisk profil. I Kjernemappe-prosjektet følges studentenes mappearbeid opp av en kunstnerisk veileder.

Kunstnerisk identitet

For å klare seg i dagens musikkliv, og for et levende og mangfoldig kunstliv, er det viktig at musikere er bevisste, nysgjerrige og selvstendige. Livet som musiker krever stadig refleksjon over ens musikalske retninger: hvor kommer jeg fra, og hvor ønsker jeg å gå videre? Kunstnerisk identitet er ikke en statisk størrelse; den endrer seg samtidig med at man som musiker hele tiden utvikler seg og får nye musikalske erfaringer, samt tar del i et moderne musikkliv i stadig endring. Den kunstneriske identiteten eller musikerprofilen er i bevegelse, og dagens musikere trenger erfaring i å stadig vurdere og reflektere over ens valg og musikalske retninger. For å støtte utøverstudenter på veien mot å bli robuste og fleksible utøvere, er det viktig at utdanningen involverer kritisk tenkning knyttet til musikalske veivalg. Hva er jeg virkelig interessert i akkurat nå? Hvorfor og hvordan er jeg interessert i dette? Hva vil jeg utforske i mine neste prosjekter? Hvilke ulike retninger har jeg undersøkt så langt? Hvordan kan jeg bidra musikalsk på en måte som oppleves meningfull?

ePortfolioer

Digitale portfolioer er samlinger av studenters arbeider, slik som tekster, lydfiler, videoer, bilder, logger mm. Bruken av slike ePortfolioer har hatt stor økning i studier og studieliv det siste tiåret, og forskning peker på dem som verdifullt redskap for refleksjon og dyp læring. ePortfolioer i akademia brukes på mange ulike måter, de kan være offentlige eller private, de kan være delt med et utvalgt nettverk eller kun med en lærer. De kan handle om å være i prosess med noe, være et sted for loggføring, være innleveringsoppgaver i et fag eller brukes til vurdering, de kan brukes som presentasjon ut mot et fremtidig arbeidsliv, være fokusert mot spesifikke emner og temaer, eller handle om andre aspekter ved studentlivet.

Digitale portfolioer er også på vei inn i musikerstudiene, og i 18-19 og 19-20 driver CEMPE et pilotprosjekt med digital portfolio for utøverstudenter, som vi kaller "Kjernemappe". Kjernemappen er et verktøy for refleksjon om musikerskap og utvikling, og kan være et sentralt lagrings- og tenke-sted (en kjerne) i studentens utøving. Portfolioen følges opp ved jevnlige samtaler med en kunstnerisk, utøvende veileder. Hovedstikkordene for samtalene og mappearbeidet er tilbakeblikk og fremoverblikk, oversiktsarbeid og logger, identitet og smak, integritet og verdier, musikerrolle og kontekst.

Overblikk, tilbakeblikk, fremoverblikk, innblikk

Kjernemappen har som mål å gi studentene overblikk over musikalsk ståsted, via tilbakeblikk og fremoverblikk. Gjennom slik refleksjon kan studentene få dypere innsikt i egen kunstnerisk utvikling. I kjernemappen presenterer studentene hvem de er og hva de er opptatt av. De kan se tilbake; hvem er jeg, og hvem har jeg vært så langt i mitt musikalske liv? Studentene lager oversikt over semesterets musikalske arbeider, f.eks. repertoar, samspill, konserter, prosjekter. Gjennom veilederens oppfølging, slik som skriveoppgaver og diskusjoner, kan studentene reflektere over utvikling og veivalg, og se fremover mot fremtidige retninger og utforskningsmuligheter.

Fellesskap og refleksjonsrom

Verbalisering av og samtale om musikalske valg, kunstneriske veivalg og verdigrunnlag kan gi viktig innsikt for en bevisst og robust musiker. Gjennom veiledermøtene får studentene flere personer å spille ball med og de møter en større bredde av erfaringer. Det er et mål at veilederen og hovedinstrumentlærer(e) blir et team rundt studenten, som kan gi en styrket felleskapsfølelse. Kjernemappen kan ha sider og mapper som er private eller som er delt med veileder/lærer. Studenten kan også velge å legge ut sider eller mapper som er åpne eller for studentgrupper. Ved at mappen kan holdes privat, kan studenten arbeide med den i som et personlig og trygt refleksjonsrom. Slik kan det være med og skape et utgangspunkt for et liv med stadig refleksjon om og utvikling av en kunstnerisk identitet.

Publisert: 16. okt. 2018 — Oppdatert: 27. okt. 2020