Kjernemappe - et verktøy for refleksjon, utvikling og kommunikasjon

Prosjektleder:
Ingfrid Breie Nyhus

Prosjektdeltagere:
Guro Utne Salvesen, Guoste Tamulynaite

Periode:
2018 –

Senter:
CEMPE

Type:
faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Tema:
Kunstnerisk utvikling, Musikerkarriere, Utøverrollen

Omtrent 20 studenter fra ulike fagfelt og studietrinn ved NMH tester studieåret 2018-19 en kjernemappe som et pilotprosjekt. Kjernemappen er tenkt å kunne gi et overblikk av studentens ulike musikalske arbeider, og stimulere bevissthet, kritisk tenkning og dialog rundt deres musikalske utvikling og kunstneriske profil. 

Kunstnerisk identitet 


For å klare seg i dagens musikkliv, og for et levende og mangfoldig kunstliv, er det viktig at musikere er bevisste, nysgjerrige og selvstendige. Livet som musiker krever stadig refleksjon over ens musikalske retninger: hvor kommer jeg fra, og hvor ønsker jeg å gå videre? Kunstnerisk identitet er ikke en statisk størrelse; den endrer seg samtidig med at man som musiker hele tiden utvikler seg og får nye musikalske erfaringer, samt tar del i et moderne musikkliv i stadig endring.  Den kunstneriske identiteten eller musikerprofilen er i bevegelse, og dagens musikere trenger erfaring i å stadig vurdere og reflektere over ens valg og musikalske retninger. For å støtte utøverstudenter på veien mot å bli robuste og fleksible utøvere, er det viktig at utdanningen involverer kritisk tenkning knyttet til musikalske veivalg. Hva er jeg virkelig interessert i akkurat nå? Hvorfor og hvordan er jeg interessert i dette? Hva vil jeg utforske i mine neste prosjekter? Hvilke ulike retninger har jeg undersøkt så langt? Hvordan kan jeg bidra musikalsk på en måte som oppleves meningfull?
 

Pilotprosjekt


Studieåret 2018-2019 startet CEMPE et pilotprosjekt med digital kjernemappe for utøverstudenter. Kjernemappen er knyttet til studentens kunstneriske utvikling; studenten skriver tekster og tar del i samtaler med medstudenter og lærere, direkte knyttet til ens egen spillende hovedpraksis. Mappen skal også være et verktøy for refleksjon, hvor studentens bevissthet kan utvikles, med refleksjon om ens overordnede veivalg og kunstneriske identitet. Dessuten fyller kjernemappen en kommunikasjonsrolle med og mellom lærere, om studentens musikalske utvikling. I det første året med denne piloten, er prosjektet fleksibelt og åpen for justeringer, i takt med erfaringene de aktuelle studentene, veilederne og lærerne gjør med den. Mappen testes på tre ulike digitale plattformer slik at prosjektet ikke begrenses av rammeverket til en enkelt platform. 

 

Overblikk, tilbakeblikk, fremoverblikk, innblikk  


Kjernemappen har som mål å gi studentene overblikk over deres musikalske ståsted, via tilbakeblikk og fremoverblikk. Gjennom slik refleksjon kan studentene skape dypere innsikt i deres kunstneriske utvikling. På kjernemappens forside lager studentene en presentasjon av hvem de er, samt deres akademiske og musikalske bakgrunn. På denne måten kan de se tilbake; hvem er jeg, og hvem har jeg vært så langt i mitt musikalske liv? Hvert semester fyller studenene inn hvilke musikalske arbeider de har gjort dette halvåret (verkliste, spesialiseringer, konserter/spillejobber, band/kammermusikk, prosjekter osv), og skaper et overblikk over musikalsk utvikling både for dem selv og for hovedlærerne. NMHs utøverstudenter deltar i en rekke små og store prosjekter innenfor og utenfor huset, og kjernemappen hjelper også til med å skaffe oversikt over studentenes erfaringer. En viktig del av kjernemappeprosjektet er oppfølgingen gjennom skriving og diskusjoner, veiledning og kollokvier. Studentene skriver korte tekster hvor de reflekterer over egen utvikling og veivalg så langt, og ser fremover mot fremtidige retninger og utforskningsmuligheter. Disse tekstene diskuteres videre med en veileder og/eller med en studentgruppe. 
 

Refleksjonsrom

 
Gjennom skriving og diskusjoner må studentene verbalisere sine musikalske valg, noe som er en essensiell egenskap hos en bevisst og robust musiker. Kjernemappeprosjektet blir også et tilskudd til hovedinstrumentklassene; studentene får andre og annerledes innspill enn deres hovedinstrumentlærer kan gi alene. De får flere personer å spille ball med og møter en bredde av erfaringer, som videre stimulerer refleksjon og selvstendig utvikling. Hovedfokuset i kjernemappeprosjektet er den reflekterende prosessen studentene går gjennom i arbeidet med mappen. Det er ikke et arbeid mot en mappe som skal vises fram eller vurderes, men et eget, trygt refleksjonsrom. Slik kan det være med og skape et utgangspunkt for et liv med stadig refleksjon om og utvikling av en kunstnerisk identitet.

Prosjektleder

imported-image

Ingfrid Breie Nyhus

Prosjektleder
Studie- og FoU-seksjonen


Sist oppdatert: 16. oktober 2018