Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Konkressens

Konkressens var et estetisk orientert forskningsprosjekt som førte sammen musikalske materialer utviklet i det siste halve århundret.

Prosjektet kombinerte klassiske vestlige sangteknikker med mongolsk overtonesang (”difonisk sang”) og skandinavisk folkesang (kulning, kveding osv.), og modeller for mulige synteser ble søkt blant annet i den franske konkretmusikktradisjonens idé om klangobjektet.

Prosjektet tilbød refleksjon rundt de kompositoriske mulighetene til disse vokale teknikkene, og det ble utviklet spesielle tonetreffsøvelser for å lette sangernes beherskelse av mikrotonale intervaller.

Prosjektet hentet viktige impulser fra en fenomenologisk filosofi og oppfordret til en fenomenologisk innfallsvinkel: Man vil oppmuntre bestrebelsen mot nullstilling av forventninger, klar observasjon i øyeblikket, orientering mot det konkrete og klanglige, snarere enn å vektlegge a priori modeller for musikalsk organisering.

En viktig arbeidsform var lydbasert improvisasjon. Dirigentens mulige rolle i improvisasjon ble også drøftet.

Aktiviteter og resultater

  • TENSO DAYS festivalen (en korkonferanse for ledende europeiske kammerkor) i Cité de la Musique (Paris) juni 2007 og med støtte av den norske ambassaden i Paris (Gro Shetelig, Lasse Thoresen, Kirsten Braathen Berg, Guy Reibel).
  • Nordisk Baltisk dirigentforum i Bergen Gro Shetelig, Lasse Thoresen, Nordic Voices).
  • Nordiske Musikkdager i Norrkøping (Gro Shetelig, Lasse Thoresen, Nordic Voices).
  • TENSO DAYS Amsterdam 2009 (Gro Shetelig, Lasse Thoresen).

Prosjektet ble formelt avsluttet høsten 2010.

Et senere resultat av prosjektet er at Lasse Thoresen i januar 2014 fikk utgitt en artikkel om prosjektet i det anerkjente britiske tidsskriftet Tempo.

Thoresens verk skrevet for Latvisk Radiokor i forbindelse med Konkressenprosjektet ble sluppet på CD i Marseilles september 2013.

Artikler relevante

Publisert: 20. feb. 2014 — Oppdatert: 21. feb. 2023