Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Lars-Thomas Holm: Om Ludvig Irgens-Jensens verker.

En side av L. Irgens-Jensens symfoni i d-moll, autograf, med påført tekst med blyant.

En problematisering av Fassung letzter Hand i Ludvig Irgens-Jensens (1894-1969) verker

Fagområde: Oppføringspraksis.

Sammendrag

Dette edisjonsfilologiske prosjektet har tatt utgangspunkt i Ludvig Irgens-Jensens Klaverkvintett (1926–27), og orkesterverkene Symfoni i d-moll (1942–57) og Canto d’omággio (1950).

Hovedmålet for forskningsprosjektet er å fremstille nye kritiske utgaver av verkene. Dette er utgaver som skal videreformidles og gjøres tilgjengelige slik at disse verkene omsider kan bli fremført i nye moderne utgaver. Dermed bidrar utgavene til å skape en kunnskapsbase og en tolkningsmetode for en åpen og dynamisk tilnærming til verkene, på et presentasjonsnivå som aktivt forholder seg til kildene.

Det har også vært et viktig delmål for avhandlingsarbeidet å drøfte det vitenskapsteoretiske grunnlaget for edisjonene, og se nærmere på hvordan dette utvikles og erfares. Med andre ord å videreformidle relevante erfaringer innen edisjonsfilologiske metoder som er gjeldende i den vitenskapelige editeringen av Irgens-Jensens verker. Den videreformidlede kunnskapen er relevant for editering av komponistens verker i fremtiden, men også i andre edisjonsfilologiske prosjekter på andre komponisters verker.

Avhandlingen

Avhandlingens fulle tittle er … glimt av skavler langt der ute … En problematisering av 'Fassung letzter Hand' i Ludvig Irgens-Jensens verker

Avhandlingen er en monografi, og avhandlingsspråket er norsk. Den kan leses og lastes ned fra NMHs vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 17. okt. 2016 — Oppdatert: 24. jun. 2024