Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom

I dette prosjektet vil Johannes Lunde Hatfield skape en digital læringsarena der det tilrettelegges for aktiv læring rundt øving og prestasjonsforberedelser ved Norges musikkhøgskole.

Målet for prosjektets første fase er å prøve ut og evaluere innovative metoder som benyttes i idrettsutøveres prestasjonsforberedelser. Gjennom utprøving av lærings- og psykologilaboratorier ved Norges idrettshøgskole vil et knippe rekrutterte studenter og lærere være med å prøve ut og evaluere de ulike metodene. Basert på erfaringer gjort i den første fasen, vil prosjektets andre fase bestå av oppbygning av et lignende lærings- og psykologilaboratorium ved NMH.

øvingsforskning i laboratorium

Formålet er at et slikt laboratorium skal kunne brukes i forbindelse med øvingsforskning, prestasjonsforberedelser og workshops i øving. Det vil gjennom prosjektets to faser legges stor vekt på tett samarbeid med utøvende studenter og professorer. Prosjektet er knyttet til Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) og vil stå sentralt i deres videre arbeid innen undervisning i øving.

Prosjektet er støttet med kr 500 000 fra Norgesuniversitetet.

Artikler relevante