Radikale tolkninger

Prosjektleder:
Kjell Tore Innervik

Prosjektdeltagere:
Ivar Frounberg, Maziar Raein (KhiO), Ståle Stenslie (AHO)

Periode:
2013 – 2016

Senter:
NordART

Type:
kunstnerisk utviklingsarbeid

Tema:
Interpretasjon, Komposisjon, Samtidsmusikk, Slagverk

Det kunstneriske utviklingsprosjektet Radical Interpretations tar for seg to ikoniske verker for solo slagverk og rekomponerer disse. Prosjektet utviklet ny kunstnerisk og transdisiplinær forskning i tolkning av musikalske verker. 

Arkitektur- og Designhøgskolen (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole (NMH) samarbeidet om dette prosjektet. De mottok den til da største tildelingen til kunstnerisk utviklingsarbeid fra Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid: tre millioner kroner over tre år.

Prosjektet rekomponerte og fremførte verkene i flere forskjellige medier og fremføringssituasjoner, inkludert videoer (fjernsyn/online), stedsspesifikk kunst, kontekstrelatert performance og iscenesatt konsertfremføring. Totalt vil det resultere i et titalls ulike fremføringer. 

Fra venstre: Kjell Tore Innervik, Ivar Frounberg (begge NMH), Maziar Raein (KhiO) og Ståle Stenslie (AHO).
Fra venstre: Kjell Tore Innervik, Ivar Frounberg (begge NMH),
Maziar Raein (KhiO) og Ståle Stenslie (AHO).

Verkene

Verkene er The King of Denmark av Morton Feldman, Psappha av Iannis Xenakis.

Samarbeid

Prosjektet koblet sammen kompetanse fra AHO, Kunsthøgskolen i Oslo og NMH innenfor kunstnerisk utøving, komposisjonsteori, konseptuelt design og experience design. Disse tre kunstutdanningsinstitusjonene hadde tidligere samarbeidet om blant annet Les Jeudi’s ved Pompidou-senteret i Paris, Festspillene i Nord-Norge og Elvelangs i Oslo, og dette ga dem svært nyttige og gode erfaringer samtidig som prosjektene nådde store publikumsgrupper.

Prosjektet dokumenterer fremføringene med video- og lydopptak, og dokumentasjonen gjøres tilgjengelig i ulike kanaler.

Prosjektet startet 1. september 2013 og varte i tre år.

Mer informasjon finnes her: https://www.researchcatalogue.net/view/561311/561312

Prosjektleder

imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis

SlagverkSist oppdatert: 4. mai 2015