Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Sanae Yoshida: Det mikrotonale klaver

Nærbilde av pianotangenter

I sitt stipendiatprosjekt vil samtidspianisten Sanae Yoshida jobbe med fenomenet mikrotonalitet anvendt på klaveret.

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid

Sammendrag

En bredere klangpalett

Klaveret er et rikt instrument, men som også har sine begrensninger. Mens mikrotonalitet er blitt et "lingua franca" blant andre instrumenter, har klaveret stadig beholdt sin 12-tonige likestemming.

Yoshida ønsker å være en fleksibel musiker, og som pianist med fokus på samtidsmusikk, behøver hun et fleksibelt instrument med en adskillig bredere klangpalett enn pianoets 12-tonige likestemming.

Bruk av mikrotonalitet vil dramatisk øke det akustiske klaverets uttrykksmuligheter. Erfaring med pianostemming har gjort Yoshida til en pianist som kan utnytte disse mulighetene, og gjøre dem realiserbare for komponister.

Samarbeid med komponister

Det finnes ulike måter man kan oppnå mikrotonale klangfarger på, inkludert et nærmest ubegrenset antall mulige stemminger. Yoshidas mål er å arbeide tett med komponister for å sammen utforske dette mulighetsrommet, og å finne løsninger på praktiske utfordringer for dermed å kunne bestille vellykkede solo- og kammerverker med mikrotonalt klaver.

Formidling og resultater

Yoshida vil dele sine nye erfaringer gjennom workshops og konserter underveis i prosjektperioden, en egen prosjektnettside for pianister og komponister og til sist en skriftlig refleksjon som vil skape grunnlag for videre forskning og utviklingsarbeid innen feltet.

Verkene skrevet til prosjektet skal framføres på konserter og til slutt også spilles inn av LAWO Classics.

Artikler relevante

Publisert: 15. sep. 2017 — Oppdatert: 9. mar. 2023