Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Transmogrifikasjon

Dette prosjektet omhandler hierarkiet mellom komponist og utøver, og hvordan disse etablerte rollene kan bli mer like hverandre og mer kreative.

Artikler relevante