Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Å lære sammen

The cover of "Learning together. Trialling group tuition as a supplement to one-to-one principal instrument tuition" by Ingrid Maria Hanken.

Forsøk med gruppeundervisning som supplement til individuell hovedinstrumentundervisning

Hovedinstrumentundervisningen foregår som regel en-til-en i høyere musikkutdanning. I denne rapporten presenteres resultatene av forsøk seks lærere ved Norges musikkhøgskole har gjort med å undervise hovedinstrument i grupper. Målsettingen har vært å undersøke om det at studentene får anledning til å lære sammen og av hverandre, kan bidra til deres utvikling som musikere.

  • NMH-publikasjoner 2015:10.
  • Skriftserie fra Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), vol. 3.

Publikasjoner relevante